Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Data publikacji 01.09.2022

W 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Warszawie w hołdzie bohaterskim Obrońcom Ojczyzny 1939 r. oraz wszystkim walczącym o wolność naszego kraju podczas II wojny światowej odbyły się obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W obchodach, których organizatorem jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych udział wzięli kombatanci, przedstawiciele Wojska Polskiego, władz państwowych i korpusu dyplomatycznego oraz organizacji pozarządowych. Polska Policję reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

1 września o godz. 11.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z inicjatywy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka, odbyły się centralne obchody Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. .

W uroczystościach w hołdzie obrońcom ojczyzny w 1939 r. oraz wszystkim walczącym o wolność naszego kraju w czasie wojny udział wzięli kombatanci, przedstawiciele Wojska Polskiego, władz państwowych, korpusu dyplomatycznego i organizacji pozarządowych.

Obchody zainaugurowane zostały mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji Ojczyzny, a następnie przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta zmiana wart.

Uroczysty Apel Pamięci został połączony z ceremonią wręczenia medali Pro Bono Patriae i Pro Patria oraz złożeniem wieńców na płycie przy  Grobie Nieznanego Żołnierza.

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzony 1 września, został ustanowiony 25 kwietnia 1997 r. przez Sejm RP jako święto obrońców Ojczyzny, upamiętniające poległych w obronie niepodległości Polski na polach bitewnych.

Obecna nazwa Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje od 18 maja 2014 r.

(mw BKS KGP/ foto: Twitter Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Straż Graniczna)

 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - wręczenie odznaczeń
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - wręczenie odznaczeń
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - wręczenie odznaczeń
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - wręczenie odznaczeń
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - wręczenie odznaczeń
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - wręczenie odznaczeń
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - wręczenie odznaczeń
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - wręczenie odznaczeń
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - przemówienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej - przemówienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministra Jana Józefa Kasprzyka
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uroczystości na placu Piłsudskiego z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
Powrót na górę strony