Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wręczenie medali policyjnym misjonarzom w Kosowie

Data publikacji 01.09.2022

Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej przewodniczył delegacji Policji podczas wizyty w polskim Kontyngencie Policyjnym w Kosowie w dniach 31 sierpnia – 1 września 2022 roku. Wydarzenie było okazją do odznaczenia medalami misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie – EULEX – policjantów służących po raz pierwszy w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie.

Polski Kontyngent Policyjny stacjonuje w Kosowie od 2000 roku. Początkowo z ramienia ONZ, a obecnie pod auspicjami Unii Europejskiej, polscy funkcjonariusze we współpracy z siłami policyjnymi państw Europy czuwają nad zapewnieniem bezpieczeństwa regionu.

EULEX wspierając kosowską Policję realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku publicznego oraz ochrony personelu misji. Do ich wykonywania przeznaczona jest Jednostka Specjalna Polskiej Policji. Misja współpracuje także ściśle z Międzynarodowymi Siłami Wojskowymi NATO - KFOR. Polska Policja jest aktywnie zaangażowana w misję EULEX, posiadając najliczniejszą reprezentację (108 osób), w tym Jednostkę Specjalną Polskiej Policji - JSPP (105 policjantów). Ponadto w misji pełni służbę 3 ekspertów z Policji.

Podczas uroczystej zbiórki Zastępca Komendanta Głównego Policji przyznał, że jest dumny z faktu, że może współdowodzić formacją złożoną z policjantów, cechujących się profesjonalizmem, świadomością znaczenia powierzonych im zadań oraz oddaniem w ich realizacji. Doceniając wyzwania związane ze specyfiką służby na misji, która obejmuje zapewnianie porządku i bezpieczeństwa publicznego w regionach charakteryzujących się podwyższonym ryzykiem oraz ochronę mieszkańców na obszarach niestabilnych geopolitycznie, podziękował funkcjonariuszom oraz ich rodzinom za trud oraz poświęcenie, a także życzył pomyślnego zakończenia misji i bezpiecznego powrotu  do domu.

Medale – przyznane przez Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa – policyjnym misjonarzom wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Stacjonująca obecnie w Kosowie, XXXIII rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji rozpoczęła się w grudniu 2021 r., a jej zakończenie zaplanowano na 20 września 2022 r.

W wizycie w JSPP w Kosowie Zastępcy Szefa polskiej Policji towarzyszyli: Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin oraz Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP nadkom. Michał Hoszcz.

(BMWP KGP)

  • na zdjęciu grupa funkcjonariuszy stoi tyłem do budynku, w tle widać maszty z zawieszonymi flagami Polski i Unii Europejskiej
  • na zdjęciu mundurowi stoją pod zadaszeniem
  • zdjęcie w trakcie wręczenia medali policyjnym misjonarzom w Kosowie
Powrót na górę strony