Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca CBŚP i NAKA

Data publikacji 08.09.2022

W siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji odbyło się spotkanie kierowników komórek pionu zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej z Polski oraz Słowacji. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz wyznaczenia planów wspólnej współpracy w prowadzonych sprawach.

W spotkaniu roboczym, które odbyło się w ramach wspólnej inicjatywy, wzięli udział nadkom. Michał Aleksandrowicz Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji oraz ppłk. Ján Dragún, Dyrektor Centrali Antynarkotykowej Krajowej Agencji Kryminalnej Słowacji (NAKA).

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane ze wspólnymi przedsięwzięciami w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, dotyczące przede wszystkim produkcji, przemytu oraz wprowadzania do obrotu narkotyków syntetycznych oraz nowych substancji psychoaktywnych. Należy podkreślić, że CBŚP oraz NAKA od wielu lat współpracują w ramach różnego rodzaju platform współpracy o charakterze bilateralnym oraz inicjatyw o charakterze regionalnym i międzynarodowym.

Warto zaznaczyć, że Policja Republiki Słowacji, reprezentowana przez NAKA, bierze aktywny udział w implementacji działań w ramach europejskiej platformy EMPACT NPS / Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy Centralne Biuro Śledcze Policji.

Spotkanie było doskonałą okazją do wyznaczenia dalszych kierunków współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem bieżących trendów na rynkach narkotykowych. Zakończyło się wspólną deklaracją o intensyfikacji działań w zakresie przeciwdziałania przemytwoi prekursorów wykorzystywanych do produkcji metamfetaminy.

(CBŚP/ mw)

Powrót na górę strony