Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Dzieci w sieci" - publikacja o bezpieczeństwie w Internecie

Data publikacji 13.09.2022

Internet to wirtualna przestrzeń, bez której w chwili obecnej nie wyobrażamy sobie codzienności. Zakupy, zawieranie nowych znajomości, nauka - wszystkie te elementy jesteśmy w stanie w chwili obecnej realizować wirtualnie. Warto jednak pamiętać o tym, że na użytkowników Internetu, zwłaszcza tych najmłodszych mogą czyhać różne zagrożenia. O tym jak bezpiecznie korzystać z Internetu oraz w jaki sposób unikać niebezpieczeństw można przeczytać w publikacji pod nazwą „Dzieci w sieci”, wydanej przez strzelecką komendę oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich. W finalizację projektu zaangażowana była również Komenda Wojewódzka Policji w Opolu oraz Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich.

W ubiegłym roku strzelecka komenda podjęła prężną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich. Głównym celem obu placówek jest troska o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, także w cyberprzestrzeni. Pod koniec ubiegłego roku obie instytucje zrealizowały konferencję pn. „Dzieci w sieci”, skierowaną do pedagogów, psychologów oraz dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych. Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną spotkanie odbyło się w formie online. Z kolei w czerwcu bieżącego roku w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich policjanci oraz specjaliści z poradni wraz z kadrą pedagogiczną placówek, znajdujących się na terenie powiatu strzeleckiego, dyskutowali o zagrożeniach jakie niesie nadmierne i nieumięjętne korzystanie z Internetu podczas zorganizowanej debaty społecznej.

Owocem dotychczasowej współpracy pomiędzy policjantami ze strzeleckiej komendy a specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich jest kilkudziesięciostronicowe vademecum pn. „Dzieci w sieci”. Poradnik zawiera artykuły 10 autorów, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się kwestią wychowania oraz bezpieczeństwa dzieci, również w cyberprzestrzeni. Wśród nich jest policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii strzeleckiej komendy mł. asp. Maria Popanda. W poradniku zostały przedstawione wybrane zagrożenia jakie występują w cyberprzestrzeni oraz ich uregulowania prawne. Publikacja porusza także problematykę związaną z wpływem nowoczesnych technologii na rozwój i edukację dziecka. Przedstawiono w niej m.in. zalecane limity czasowe korzystania z urządzeń ekranowych adekwatne do wieku dzieci, a także zasady ekranowe, które warto wdrożyć w życiu codziennym w trosce o prawidłowy rozwój najmłodszych.

W najbliższym czasie poradnik „Dzieci w sieci” trafi w ręce kadry pedagogicznej placówek oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu strzeleckiego, by wspólnym siłami dbać o bezpieczeństwo przedszkolaków i uczniów w cyberprzestrzeni. Projekt został zrealizowany przy pomocy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich.

(KWP w Opolu / mw)

  • Zdjęcie przedstawia książki pod tytułem Dzieci w sieci. Książki są koloru niebieskiego
Powrót na górę strony