Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Planowanie strategiczne europejskiego pionu narkotykowego pod przewodnictwem CBŚP

Data publikacji 16.09.2022

W dniach 13-14 września 2022 roku w siedzibie Europejskiego Biura Patentowego w Rijswijk odbyło się spotkanie europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, które skupiło przedstawicieli 27 krajów UE oraz państw stowarzyszonych, a także Komisji Europejskiej, Europolu, Eurojustu, ENAA, EUCPN i CEPOL.

Spotkaniu przewodniczył nadkom. Michał Aleksandrowicz, Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji, który od 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne. W czasie spotkania obecni byli dwaj funkcjonariusze CBŚP pełniący kolejno funkcje Eksperta Krajowego oraz Lidera Działania.

Celem spotkania było opracowanie Operacyjnego Planu Działań na rok 2023, który będzie wyznaczał kierunki wspólnych działań Państw Członkowskich UE oraz Państw wspierających w zakresie tematyki narkotyków syntetycznych, nowych substancji psychoaktywnych oraz (pre-) prekursorów.

Spotkanie było też okazją do wymiany informacji o aktualnych i przewidywanych trendach na europejskim rynku narkotykowym, które przekładają się na wspólnie podejmowane decyzje w zakresie nowych inicjatyw i przedsięwzięć w tym zakresie.

Plan, przygotowany w czasie spotkania, zawiera zagadnienia w ramach wyznaczonych przez Unię Europejską - Wspólnych Horyzontalnych Celów Strategicznych, które obejmują budowanie obrazu przestępczości, działania operacyjne i śledcze, operacje przeciwko dystrybucji on-line, śledztwa finansowe, fałszowanie dokumentów, budowanie potencjału kadr, prewencję, budowanie kontaktów zewnętrznych UE oraz podejście administracyjne do zwalczania przestępczości.

Polska, reprezentowana przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, jest krajem przewodniczącym i odpowiedzialnym za implementację priorytetu w zakresie zagadnienia Narkotyków Syntetycznych oraz Nowych Substancji Psychoaktywnych. W ramach inicjatywy realizowane są działania operacyjne z zakresu zwalczania międzynarodowej zorganizowanej przestępczości związanej z produkcją, dystrybucją i przemytem narkotyków syntetycznych i ich (pre-) prekursorów oraz rozpoznawania nowych substancji psychoaktywnych.

Aktywne wsparcie działań platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne zapewnia Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA.

  • spotkanie w ramach Empact
  • spotkanie w ramach Empact
  • spotkanie w ramach Empact
Powrót na górę strony