Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Paramedyk 2022 - XV edycja

Data publikacji 21.09.2022

Warsztaty, konferencja i zawody, czyli praktyczne szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego i medycyny taktycznej zgromadziły siedemnaście zespołów z uzbrojonych formacji specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Paramedyk to od 2008 r. przede wszystkim praktyczne ćwiczenia, podczas których mundurowi mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz doskonalić kompetencje w zakresie współpracy różnych służb i formacji. Nieoceniona jest też kilkudniowa wymiana doświadczeń.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Paramedyka, która trwa w dniach 18-22 września br., objęta została honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji i dotyczyła „Działań ratunkowych służb w sytuacjach wystąpienia zdarzenia nagłego”. Celem szkolenia jest utrwalenie podstawowej wiedzy w zakresie czynności ratunkowych, w szczególności: rozpoznawania i wczesnego reagowania w przypadku masywnych krwotoków, diagnostyki USG w stanach zagrożenia życia, czy postępowania w sytuacji użycia bojowych środków trujących. Szkolenie, które rozpoczęło się konferencją i warsztatami otworzył zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. dr Robert Sudenis.

Pierwszego dnia mundurowi uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy psu w wypadkach nagłych K9 First AID, symulacji i realizacji symulacji w ramach pierwszej pomocy, wkłuć doszpikowych, badania ultrasonograficznego, znaczenia jakości RKO w przeżywalności NZK – RKO z użyciem AED, podstawowych metod szycia ran w warunkach przygodnych, masywnych krwotoków i udrażniania dróg oddechowych.

W tegorocznej edycji udział wzięły zespoły: Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, SPKP w Białymstoku, SPKP w Bydgoszczy, SPKP w Gdańsku, SPKP w Łodzi, SPKP w Olsztynie, SPKP w Poznaniu, SPKP w Radomiu, SPKP w Rzeszowie, SPKP w Szczecinie, ABW, 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 16. Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie, Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, SOP, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy i Zarządu CBŚP w Olsztynie.

Głównym organizatorem zawodów Paramedyk jest Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku przy wsparciu Wydziału Ochrony Pracy KGP.

Po części warsztatowej rozpoczęły się zawody, czyli praktyczne ćwiczenia w zainscenizowanych warunkach zbliżonych do realnych sytuacji wystąpienia zdarzeń nagłych.

Tekst i zdjęcia Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”

Tekst KWP w Gdańsku: PARAMEDYK 2022 – zakończyła się największa w kraju, wyjątkowa impreza, w której udział biorą formacje specjalne podległe MON, MSWiA i MS

 • trzej mężczyźni uczestnicy szkolenia
 • uczestnicy szkolenia siedzą w rzędach na fotelach słuchają prelegenta stojącego przy mównicy
 • uczestnik szkolenia w trakcie ćwiczeń z atrapą psa
 • mężczyzna leży na łóżku, drugi wykonuje na nim badanie ultrasonografem
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
 • uczestnicy szkolenia w trakcie zajęć
Powrót na górę strony