Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej (…)”

Data publikacji 28.09.2022

Dziś przed południem na terenie kieleckiego oddziału prewencji odbyła się uroczystość ślubowania 46 nowo przyjętych funkcjonariuszy. W zbiórce wziął udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wraz z przedstawicielami kierownictwa świętokrzyskiego garnizonu oraz rodziny policyjnych adeptów.

Na terenie placu alarmowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 46 funkcjonariuszy złożyło uroczyste ślubowanie, wypowiadając słowa: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”. Adepci z dumą wyrecytowali rotę ślubowania w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr. Jarosława Kalety, Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, kadry kierowniczej świętokrzyskiego garnizonu oraz swoich najbliższych, którzy uczestniczyli w tej podniosłej uroczystości.  

Szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta oraz Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz pogratulowali policjantom podjęcia wyzwania, jakim jest służba w Policji oraz życzyli im sukcesów w życiu zawodowym, a także prywatnym. Bożego błogosławieństwa nowo przyjętym funkcjonariuszom udzielił ks. ppor. Paweł Kowalski.

Teraz adeptów czeka półroczne szkolenie zawodowe w jednej z policyjnych szkół, gdzie będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu przepisów prawa czy taktyk i technik interwencji. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12. Przyjmowanie dokumentów odbywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokoju nr 15.

Kandydat do służby w Policji musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Źródło: KWP w Kielcach

 • uczestnicy uroczystości
  #1
 • uczestnicy uroczystości
  #2
 • uczestnicy uroczystości
  #3
 • uczestnicy uroczystości
  #4
 • uczestnicy uroczystości
  #5
 • uczestnicy uroczystości
  #6
 • uczestnicy uroczystości
  #7
 • uczestnicy uroczystości
  #8
 • uczestnicy uroczystości
  #9
 • uczestnicy uroczystości
  #10
 • uczestnicy uroczystości
  #11
 • uczestnicy uroczystości
  #12
 • uczestnicy uroczystości
  #13
 • uczestnicy uroczystości
  #14
 • uczestnicy uroczystości
  #15
 • uczestnicy uroczystości
  #16
 • uczestnicy uroczystości
  #17
 • uczestnicy uroczystości
  #18
 • uczestnicy uroczystości
  #19
 • uczestnicy uroczystości
  #20
 • uczestnicy uroczystości
  #21
 • uczestnicy uroczystości
  #22
 • uczestnicy uroczystości
  #23
 • uczestnicy uroczystości
  #24
 • uczestnicy uroczystości
  #25
 • uczestnicy uroczystości
  #26
 • uczestnicy uroczystości
  #27
 • uczestnicy uroczystości
  #28
 • uczestnicy uroczystości
  #29
 • uczestnicy uroczystości
  #30
 • uczestnicy uroczystości
  #31
 • uczestnicy uroczystości
  #32
 • uczestnicy uroczystości
  #33
 • uczestnicy uroczystości
  #34
 • uczestnicy uroczystości
  #35
 • uczestnicy uroczystości
  #36
 • uczestnicy uroczystości
  #37
 • uczestnicy uroczystości
  #38
 • uczestnicy uroczystości
  #39
 • uczestnicy uroczystości
  #40
 • uczestnicy uroczystości
  #41
 • uczestnicy uroczystości
  #42
 • uczestnicy uroczystości
  #43
 • uczestnicy uroczystości
  #44
 • uczestnicy uroczystości
  #45
 • uczestnicy uroczystości
  #46
 • uczestnicy uroczystości
  #47
 • uczestnicy uroczystości
  #48
 • uczestnicy uroczystości
  #49
 • uczestnicy uroczystości
  #50
 • uczestnicy uroczystości
  #51
 • uczestnicy uroczystości
  #52
 • uczestnicy uroczystości
  #53
 • uczestnicy uroczystości
  #54
 • uczestnicy uroczystości
  #55
 • uczestnicy uroczystości
  #56
 • uczestnicy uroczystości
  #57
 • uczestnicy uroczystości
  #58
 • uczestnicy uroczystości
  #59
 • uczestnicy uroczystości
  #60
 • uczestnicy uroczystości
  #61
 • uczestnicy uroczystości
  #62
 • uczestnicy uroczystości
  #63
 • uczestnicy uroczystości
  #64
Powrót na górę strony