Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie symbolicznego miejsca upamiętnienia funkcjonariuszy Policji Państwowej poległych na służbie

Data publikacji 28.09.2022

Dziś w obiekcie Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyła się uroczystość odsłonięcia symbolicznego miejsca upamiętnienia „Ofiar Obowiązku – Funkcjonariuszy Polskich Formacji Bezpieczeństwa Poległych na Służbie w latach 1915 -1939”. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Policji, instytucji państwowych oraz wnuk funkcjonariusza Policji Państwowej, zmarłego w wyniku ran odniesionych w pościgu za przestępcami w 1929 r. To wydarzenie jest hołdem dla tych funkcjonariuszy polskich formacji bezpieczeństwa, którzy strzegąc ładu, spokoju i porządku w latach 1915-1939, polegli na służbie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku I Zastępcy Komendanta Policji, nadinsp. Dariuszowi Augustyniakowi oraz wprowadzeniem sztandaru Komendy Głównej Policji. Następnie Komendant Augustyniak powitał gości i przedstawił genezę i cel utworzonego miejsca upamiętnienia. W swoim przemówieniu zaznaczył:

- Po przeszło 90 latach od utworzenia tego wymownego świadectwa policyjnej pamięci, odtworzyliśmy zniszczone w wyniku wojennej zawieruchy tablice epitafijne, honorując w ten sposób poległych w służbie oficerów i szeregowych Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego oraz funkcjonariuszy wcześniejszych polskich formacji bezpieczeństwa – „Ofiar Obowiązku”.

Nadinspektor Augustyniak podziękował za wsparcie Instytutu Pamięci Narodowej, zarówno merytoryczne jak i finansowe. Komendant wspomniał również o wszystkich tych, którzy na co dzień przyczyniają się do kultywowania tradycji i upowszechniania historii formacji policyjnych.

Po przemówieniu nastąpiła szczególna część uroczystości. Pan Tadeusz Walczak, wnuk poległego na służbie funkcjonariusza Policji Państwowej, dokonał odsłonięcia symbolicznego miejsca upamiętnienia „Ofiar Obowiązku – funkcjonariuszy polskich formacji bezpieczeństwa poległych na służbie w latach 1915-1939” , a kapelan Komendy Głównej Policji, ks. dr Wojciech Juszczuk poświęcił tablice epitafijne.

Ostatnim elementem uroczystości było złożenie wieńców przez Pana Tadeusza Walczaka, delegacje Instytutu Pamięci Narodowej, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Stowarzyszeń „Rodzina Policyjna 1939 r.”.

***

20 czerwca 1931 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji Państwowej, mieszczącej się wówczas u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Nowego Światu w Warszawie, uroczyście otwarto Salę Honorową dla uczczenia pamięci po poległych w służbie oficerach i szeregowych Policji Państwowej. W jej ściany wmurowano marmurowe tablice z wyrytymi nazwiskami funkcjonariuszy oraz datami ich śmierci.

Aktualnie odsłonięte tablice epitafijne, wspominające przedwojennych  funkcjonariuszy, są wyrazem hołdu i głębokiego szacunku wobec formacji, która przez dziesięciolecia skazana była na historyczną niepamięć. Obowiązkiem współczesnej Policji jest pielęgnowanie pamięci o poprzednikach, funkcjonariuszach korpusu Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym polegli na służbie „śmiercią chwalebną”.

(BEH-MP KGP / mw / foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP)

 • zdjęcie karty z księgi, w tle widać zamazaną tablicę z nazwiskami
 • tablica przewiązana biało - czerwoną szarfą przed odsłonięciem
 • stojący w kilku szeregach zebrani goście - policjanci w mundurach i osoby cywilne
 • Generał Policji przy mównicy. Przed nim widoczny jest poczet sztandarowy, a z boku tablica pamięci
 • mężczyzna w garniturze zrywa biało czerwoną szarfę z tablicy pamięci
 • ksiądz święci odsłoniętą tablicę pamięci
 • umundurowany policjant umieszcza wieniec pod tablicą pamięci, za nim, przed tablica stoją oficerowie Policji zaproszeni goście
 • przed odsłoniętą tablica pamięci widać wieńce z kwiatów. Z lewej strony stoi poczet sztandarowy Policji, z prawej umundurowany policjant gra na trąbce
 • mężczyzna w garniturze siedzi przy stole i wpisuje się do księgi pamięci
 • przed odsłoniętą tablica pamięci widać wieńce z kwiatów, a nad nimi rzeźbę orła
 • nazwiska na tablicy pamięci
Powrót na górę strony