Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

6 lat funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na Podkarpaciu

Data publikacji 07.10.2022

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest popularnym sposobem komunikowania się z policjantami. Dzięki niej możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy, informując o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Od 6 lat funkcjonowania, mieszkańcy naszego województwa nanieśli na krajową mapę ponad 118 tysięcy zgłoszeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku. Narzędzie sprawdza się jako praktyczny komunikator pomiędzy społeczeństwem a policjantami. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i oczekiwanych sposobów ich eliminowania. Zgłoszenie lokalnego problemu związanego z bezpieczeństwem, od kilku lat możliwe jest dzięki tej aplikacji. Działa z dowolnego urządzenia z przeglądarką i dostępem do Internetu. Wystarczy kilka kliknięć i można zgłosić problem niewłaściwego parkowania, aktów wandalizmu, niszczenia zieleni, przekraczania prędkości, złej infrastruktury oraz wiele innych.

Główne cele Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa:

  • poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez włączenie obywateli w wybrane działania Policji,
  • dostosowanie struktur organizacyjnych oraz działań Policji do zagrożeń wskazywanych przez społeczeństwo,
  • platforma wymiany informacji o zagrożeniach.

Aktywność mieszkańców w tym zakresie pokazuje, jak ważne jest dla nich to, co dzieje się wokół nich. Nie są obojętni na łamanie prawa i sami wpływają na poprawę bezpieczeństwa w swojej najbliższej okolicy. Takie sygnały pozwalają Policji skutecznie walczyć z niewłaściwymi zjawiskami tam, gdzie występują i są najbardziej dokuczliwe. Od 20 września 2016 roku, mieszkańcy Podkarpacia wskazali 118 635 zagrożeń.

W dalszym ciągu największą grupę stanowią zgłoszenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym, przekraczanie dozwolonej prędkości - 49 004 czy nieprawidłowe parkowanie - 22 509. Drugą grupą najczęściej wskazywanych uciążliwości jest między innymi spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych - 15 398 oraz miejsca, gdzie grupuje się młodzież zagrożona demoralizacją - 3918.

Przekazane przez społeczeństwo spostrzeżenia w zakresie występujących zagrożeń skutkowały wieloma przedsięwzięciami, również podejmowanymi przez inne podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa, których efektem była eliminacja zagrożeń. W wyniku podejmowanych działań, zarówno na etapie weryfikacji zagrożeń, jak i w trakcie ich eliminacji, zatrzymano wielu „piratów drogowych” znacznie przekraczających dozwoloną prędkość, zwłaszcza w obszarze zabudowanym, poprawiono infrastrukturę drogową, wyegzekwowano przestrzeganie przepisów dotyczących właściwego parkowania pojazdów, czy też spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz wiele innych, których chociażby incydentalne występowanie miało istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa ludzi.

Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zapamiętaj, że w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

(KWP w Rzeszowie / kp)

Powrót na górę strony