Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy ma wpływ na bezpieczeństwo

Data publikacji 10.10.2022

Każdy mieszkaniec nie tylko naszego województwa, ale i całej Polski ma wpływ na bezpieczeństwo. Wystarczy tylko w internecie wyszukać aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznaczyć na niej miejsce potencjalnie zagrożone. Wprawdzie z roku na rok narzędzie to cieszy się coraz większą popularnością to policjanci nadal przypominają i zachęcają do korzystania. Dzięki temu w odpowiednim czasie ewentualny problem zostanie wyeliminowany.

Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z elementów zapewniających właściwe, bezpieczne funkcjonowanie człowieka w określonym środowisku. Logiczne jest więc, że każda osoba ma wpływ na bezpieczeństwo na danym terenie, a to bezpośrednio wiąże się z przekazywaniem informacji służbom, których zadaniem jest likwidacja potencjalnych zagrożeń. Jednym z narzędzi służących do wskazywania miejsc mogących uchodzić za niebezpieczne jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB).

Aplikacja ta funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. Z informacji pozyskanych dzięki niej wynika, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zanotowano blisko 97 tysięcy zgłoszeń, z których potwierdziło się 53%. Pozostały odsetek to zgłoszenia niepotwierdzone lub przekazane do realizacji przez inne instytucje.

W bieżącym roku, na platformie służącej do wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy lokalnymi społecznościami a Policją i za jej pośrednictwem, również z innymi instytucjami funkcjonującymi w obszarze bezpieczeństwa, do końca września zanotowano 11 802 zgłoszenia. Najwięcej wpisów pochodzących od obywateli dotyczyło nieprawidłowego parkowania, przekroczenia dozwolonej prędkości oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Na bieżąco, po weryfikacji wyeliminowano 99% zarejestrowanych zagrożeń.

Przypominamy, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania pilnej  interwencji Policji. W przypadku konieczności natychmiastowej reakcji służb, odpowiedzialnych za likwidację zagrożenia, do kontaktu należy wykorzystać numer alarmowy 112.

(KWP w Bydgoszczy / mw)

Powrót na górę strony