Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji przewodniczył polskiej delegacji na Zgromadzeniu Ogólnym INTERPOLU w Indiach

Data publikacji 24.10.2022

Zgromadzenie Ogólne stanowi najważniejszy organ decyzyjny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - INTERPOL. W jego trakcie określane są priorytety przyszłych działań o kluczowym znaczeniu dla globalnego bezpieczeństwa w obszarze zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wyłaniani są nowi przedstawiciele poszczególnych regionów świata we władzach Organizacji. Podczas jubileuszowej 90. Sesji Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU w Indiach, polską Policję reprezentował Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU jest wydarzeniem corocznym, organizowanym w jednym ze 195 krajów członkowskich Organizacji. Polska Policja ma zaszczyt być członkiem IINTERPOLU od początku jego powstania, czyli od 1923 r. - co warte podkreślenia - jako jeden z krajów założycielskich. W tym roku gospodarzem wydarzenia jednoczącego przedstawicieli organów ścigania z całego świata była stolica Indii, New Delhi.

Jak co roku, spotkanie stanowiło okazję do przedyskutowania w tym szczególnym międzynarodowym gremium zagadnień oraz wyzwań, które określą mapę działań organów ścigania całego świata w najbliższej przyszłości. To także najważniejsze w roku dni dla INTERPOLU – bowiem tutaj właśnie zapadają kluczowe decyzje, w tym te dotyczące wyboru do władz Organizacji.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU odbyły się wybory do Komitetu Wykonawczego INTERPOLU na stanowiska Członków Komitetu Wykonawczego z regionu Afryki oraz na stanowisko Wiceprezydenta z regionu Europy.

Spośród pięciu kandydatów zgłoszonych na stanowisko Wiceprezydenta, reprezentujących Andorę, Belgię, Macedonię Północą, Federację Rosyjską i Turcję, przedstawiciele krajów członkowskich INTERPOLU wybrali Belga Pana Petera DE BUYSSCHER. Mając na uwadze istniejącą sytuację geopolityczną wynik wyborów pokazał jedność Europy oraz brak poparcia państw członkowskich Organizacji dla państwa-agresora.

Nie sposób zapomnieć, że jubileuszowa sesja Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU odbywa się w cieniu wojny w Ukrainie. Nasi policyjni przyjaciele zaproponowali istotną zmianę w Statucie Organizacji - projekt rezolucji pozwalający na opracowanie procedur dotyczących zawieszenia lub wykluczenia kraju członkowskiego ze struktur INTERPOLU. 

W kontekście tej propozycji w trakcie Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi stanowczo wybrzmiało polskie stanowisko, które zaprezentował w swoim wystąpieniu Komendant Główny polskiej Policji. Gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że brutalna inwazja Rosji na Ukrainę wskazuje na konieczność wprowadzenia przepisów, które uniemożliwiają funkcjonowanie kraju - agresora w międzynarodowej społeczności policyjnej, której celem jest zapewnianie bezpieczeństwa i porządku prawnego. Wśród szefów Policji całego świata nie może być bowiem zgody na działania jawnie naruszające zarówno podstawowe standardy bezpieczeństwa jak i fundamentalne wartości definiujące etos policyjnej służby. 

Szef polskiej Policji - konsekwentnie i nadzwyczaj silnie wspierający ukraińskie dążenia do wolności w wojnie z Federacją Rosyjską – już w marcu tego roku w piśmie skierowanym do Sekretarza Generalnego INTERPOLU, Jürgena Stocka zwrócił się o podjęcie przez INTERPOL kroków zmierzających do wykluczenia Rosji z grona państw członkowskich.  Dziś już wiadomo, że dzięki przyjęciu przez państwa członkowskie zaproponowanej przez Ukrainę rezolucji, otwiera się faktyczna i formalna ścieżka do wdrożenia idei wyrażonej w piśmie gen. insp. Jarosława Szymczyka.

W ramach innych obszarów w tym roku INTERPOL i kraje członkowskie zwróciły szczególną uwagę na najpoważniejsze współczesne zagrożenia, w tym przestępczość finansową, cyberprzestępczość, wykorzystywanie seksualne dzieci i bezpieczeństwo danych.

Zgromadzenie Ogólne INTERPOLU dostrzegło w szczególności problem rosnącej skali zagrożeń wynikających z przestępczości ekonomicznej. Wychodząc im naprzeciw, od stycznia 2022 r. w INTERPOLU ustanowiono nowy Dyrektoriat w ramach Sekretariatu Generalnego – Centrum Zwalczania Przestępczości Finansowej i Korupcji. Uczestnicy spotkania w New Delhi przyjęli także rezolucję, zobowiązującą kraje członkowskie do jeszcze bardziej skutecznej współpracy w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej oraz korupcji. Podjęte zostaną także prace nad opracowaniem nowej kategorii noty, Srebrnej Noty INTERPOLU, której celem ma być lokalizacja i odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa.

Zgromadzenie Ogólne to nie tylko sesja plenarna, ale także okazja do spotkań panelowych i warsztatów, dających możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat spraw i zagadnień nurtujących przedstawicieli organów ścigania na całym świecie. Interesująca dyskusja w tej formule dotyczyła zagadnienia metawersum – rozszerzonej rzeczywistości wirtualnej, kolejnej ewolucji Internetu, przybierającej formę trójwymiarowej syntezy świata fizycznego i cyfrowego, a jednocześnie przestrzeni interaktywnych działań znanych z życia codziennego. Umieszczenie tego tematu w oficjalnym programie spotkań wymownie wskazuje na fakt, iż Organizacja już dziś dostrzega zarówno szanse, jak i zagrożenia płynące z technologii, która w niedalekiej przyszłości może stać się kolejnym z wyzwań oraz obszarów zainteresowania organów ścigania na całym świecie.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego głos zabrał również Brad Smith, Prezes i Wiceprzewodniczący MICROSOFT.

Jak zawsze, Zgromadzenie Ogólne to także okazja do spotkań dwu- i wielostronnych. Podczas wizyty w Indiach Komendant Główny Policji odbył bezpośrednie spotkania z przedstawicielami służb, organizacji i organów ścigania innych krajów, w tym m.in. z Sekretarzem Generalnym Interpolu Jürgenem Stockiem, Dyrektor Wykonawczą Europolu Catherine de Bolle, Specjalnym Przedstawicielem INTERPOLU przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Odd Reidar Humlegård, Szefem Biura Dochodzeń Specjalnych Departamentu Sił Powietrznych USA gen. brygady Terrym Bullardem, Zastępcą szefa Policji Rwandy gen. Jeanne Chantal Ujeneza oraz szefami Policji krajów bałtyckich.

Krajem goszczącym uczestników kolejnego Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU będzie Austria. To wydarzenie szczególne, ponieważ czcić będzie 100. rocznicę ustanowienia Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - INTERPOL. To właśnie w Wiedniu w 1923 r. na Międzynarodowym Kongresie Policji Kryminalnych powołano Międzynarodową Komisję Policji Kryminalnych, która w 1956 r., wraz z przyjęciem uaktualnionego Statutu, przekształciła się w Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL.

Komendantowi Głównemu Policji podczas spotkania w Delhi towarzyszyła insp. Paulina Filipowiak, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

(BMWP KGP)

  • Mężczyzna przemawia przy mównicy
  • uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego INTERPOLU w Indiach
  • Komendantowi Głównemu Policji podczas spotkania w Delhi towarzyszy insp. Paulina Filipowiak, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP
  • Komendant Główny Policji z mężczyzną pozuje do zdjęcia
  • Komendant Główny Policji siedzi przy stole z uczestnikami zgromadzenia ogólnego Interpolu
  • przy stole prezydialnym stoją uczestnicy zgromadzenia ogólnego Interpolu
  • Umundurowani mężczyźni maszerują z flagami państw uczestniczących w zgromadzeniu ogólnym Interpolu
  • przy stole prezydialnym stoją uczestnicy zgromadzenia ogólnego Interpolu
  • Mężczyzna przemawia przy mównicy
Powrót na górę strony