Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Fundusz nagrodowy dla policjantów

Data publikacji 30.06.2006

Komendant Główny Policji zdecydował o przekazaniu dodatkowych 40 milionów złotych na motywacyjne nagrody dla policjantów. Pieniądze te zostaną wykorzystane w III kwartale 2006 roku. Każdy z policjantów ma więc szansę, aby od początku lipca do końca września otrzymać w sumie około 400 złotych nagrody za osiągnięte w pracy wyniki.

Kwotę 400 złotych naliczono na każdego policjanta zatrudnionego zarówno w komendzie głównej jak i komendach wojewódzkich (stołecznej), w komendach miejskich, powiatowych i rejonowych oraz we wszystkich komisariatach.

Komendant główny oraz komendanci wojewódzcy nie będą mogli czerpać pieniędzy na nagrody w KGP oraz w KWP z funduszy przekazanych jednostkom niższego szczebla. Wysokość nagród wypłacanych policjantom będzie uzależniona od osiąganych w pracy wyników.

Biuro Kontroli KGP sprawdzi w październiku w jaki sposób przyznawano nagrody policjantom z przekazanych przez komendanta głównego 40 milionów złotych.

W ostatnim kwartale 2006 roku do wszystkich jednostek Policji zostanie z KGP przelana kolejna transza pieniędzy. Będzie ona jednak po raz pierwszy zróżnicowana na poziomie poszczególnych województw. Garnizony, które osiągną lepsze wyniki w pracy, otrzymają więcej pieniędzy, niż te, które gorzej radzą sobie z zapobieganiem i ściganiem przestępczości. W sumie w 2006 roku na każdego zatrudnionego policjanta zostanie przeznaczonych na nagrody średnio po 1000 złotych - dwukrotnie więcej niż przed rokiem.

Równocześnie komendant główny postanowił, aby ze swoich środków wynagradzać raz na kwartał najlepszych przełożonych różnego szczebla – po jednym z każdego województwa.

Powrót na górę strony
Polska Policja