Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II edycja warsztatów dla kadry dydaktycznej WSPol

Data publikacji 27.10.2022

W dniach 27-28 października 2022 roku odbywają się warsztaty w zakresie zasad komunikowania się z osobami słabowidzącymi i niewidomymi dla kadry dydaktycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. To już kolejna edycja warsztatów o tej tematyce realizowana w WSPol.

Tematyka szkolenia uwzględnia różne aspekty komunikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku. Szkolenie ma formę interaktywnych warsztatów. Prowadząca podczas zajęć używa specjalnych okularów-gogli, symulujących różne ubytki wzorku czy choroby oczu, dzięki temu uczestnicy mogą poczuć jakie trudności sprawiają podstawowe czynności, takie jak: poruszanie się, omijanie przeszkód, czytanie, podpisywanie dokumentów czy komunikowanie się z policjantami i innymi osobami. Ćwiczenia mają na celu pokazanie w jaki sposób pomóc osobie niewidomej lub niedowidzącej oraz zwrócenie uwagi na problemy jakie napotykają te osoby w przestrzeni publicznej. Zajęcia prowadzi Anna Dąbrowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji.

policjanci podczas szkolenia. Prowadząca stoi na przeciwko nich i trzyma w ręku białą laskę

I edycja warsztatów dla kadry dydaktycznej WSPol odbyła się 10 i 11 października br. Link do informacji: I edycja warsztatów dot. zasad komunikowania się z osobami słabowidzącymi i niewidomymi

Szkolenie w zakresie zasad komunikowania się z osobami słabowidzącymi i niewidomymi zostało zorganizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie także w dniach 6-8 września br. w formie zajęć pozaprogramowych dla słuchaczy kursu zawodowego podstawowego. Link do informacji: Zajęcia pozaprogramowe dotyczące komunikacji z osobami słabowidzącymi, niewidzącymi...

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • Prowadząca stoi na przeciwko słuchaczy. Za nią widać tablicę a na niej napis N jak niewidomy
  • rzut na obraz  z rzutnika, na którym widać osobę niewidomą, która trzyma w ręku biała laskę, a za nią kobietę. Pod spodem widać napis: N jak niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku
  • prowadząca warsztaty rozdaje siedzącym policjantom kartki
  • prowadząca warsztaty pokazuje uczestniczącym w szkoleniu policjantom fragment książki
Powrót na górę strony