Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Karpacz 2022”

Data publikacji 04.11.2022

W czasie trwania Forum Ekonomicznego w Karpaczu nieznani sprawcy dokonali uprowadzenia kilkuosobowej grupy turystów zwiedzających Świątynię Wang. Sprawcy zabarykadowali się z zakładnikami obiekcie przy stacji narciarskiej – kolei linowej WINTERPOL i żądali przerwania Forum Ekonomicznego, bo nie zgadzają się z obecną polityką gospodarczą na świecie. W przypadku niespełnienia ich żądania, zagrozili zdetonowaniem ładunku wybuchowego na Zaporze na Łomnicy oraz pozbawianiem życia zakładników… Na szczęście nie jest to opis rzeczywistej sytuacji, lecz scenariusz ćwiczeń, które w Karpaczu przeprowadzili policjanci dolnośląskiego garnizonu. Wszystko w ramach projektu „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów infrastruktury krytycznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kilka dni temu Karpacz stał się miejscem, gdzie odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Zadaniem projektu „Karpacz 2022”, było stworzenie warunków możliwie zbliżonych do realnych, aby policjanci województwa dolnośląskiego mogli przećwiczyć współdziałanie w przypadku wystąpienia szczególnej sytuacji kryzysowej. Jest to niezmiernie ważne w aspekcie zdarzeń o charakterze terrorystycznym, które mogą mieć bezpośredni wpływ na obiekty infrastruktury krytycznej. Skuteczne policyjne działania i współpraca w tym zakresie z innymi służbami, staje się niemal gwarancją bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Scenariusz przygotowany przez policjantów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej zakładał, że w czasie trwania Forum Ekonomicznego w Karpaczu nieznani sprawcy dokonali uprowadzenia kilkuosobowej grupy turystów zwiedzających Świątynię Wang. Sprawcy zabarykadowali się z zakładnikami na terenie stacji narciarskiej – kolei linowej WINTERPOL „Biały Jar” i zażądali przerwania Forum Ekonomicznego, gdyż nie zgadzają się z obecną polityką gospodarczą na świecie. W przypadku niespełnienia ich żądań, zagrozili zdetonowaniem ładunku wybuchowego umieszczonego na Zaporze na Łomnicy oraz pozbawianiem życia zakładników. Chcąc potwierdzić swoje zamiary zatrzymali kolejkę linową, na której znajdowali się turyści i sterroryzowali jej obsługę oraz umieścili w sterowni materiały wybuchowe, grożąc ich zdetonowaniem w przypadku podjęcia jakiejkolwiek próby rozwiązania siłowego przez policję.

#1 WPROWADZENIE DO ĆWICZEŃ

W odpowiedzi na to poważne zagrożenie o charakterze terrorystycznym dolnośląscy funkcjonariusze natychmiast podjęli wielowariantowe, szeroko zakrojone działania, podczas których dowodzący akcją koordynowali czynności blisko trzystu policjantów z wielu różnych pionów. Funkcjonariusze wyposażeni byli w najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do neutralizacji tego typu zagrożenia. Podczas ćwiczeń zobaczyć można było w akcji kontrterrorystów z Wrocławia wraz z lekkim transporterem opancerzonym TUR VI/LTO, którzy między innymi mieli za zadanie odbić więzionych zakładników, policyjny zespół negocjatorów, mundurowych z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu wykonujących sprawdzenie pirotechniczne w pobliżu Zapory na Łomnicy z wykorzystaniem między innymi poduszkowca, łodzi pontonowej i quadów. Z powietrza obszar ćwiczeń nieustannie zabezpieczały dwa śmigłowce i w jednym z nich została umieszczona platforma strzelecka. Na miejscu działań swoje czynności realizowali również ratownicy GK GOPR, funkcjonariusze Straży Parku Narodowego oraz policjanci z Grupy Poszukiwawczej KPP w Lwówku Śląskim. W momencie odnalezienia przedmiotu mogącego stanowić zagrożenie wybuchem, do akcji wkroczył pirotechnik w skafandrze podchodzeniowym EOD, który zneutralizował ładunek przy użyciu wyrzutnika pirotechnicznego. Swoje zadania na miejscu prowadzili także policjanci wchodzący w skład Nieetatowych Grup Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, którzy wykonywali sprawdzenia pirotechniczne w poszczególnych lokalizacjach kolejnych etapów ćwiczeń.

Podczas działań został wykorzystany sprzęt zakupiony w ramach projektu „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów infrastruktury krytycznej”. Były to między innymi: urządzenia do analizy materiałów niebezpiecznych, detekcji i pomiaru promieniowania jonizującego, sprzęt wysokościowy oraz służący do rozpoznania wizualnego. Funkcjonariusze mieli również okazję do zaprezentowania nabytych podczas szkoleń umiejętności dotyczących wykorzystania i obsługi urządzeń zakupionych w ramach projektu. Ponadto scenariusz został opracowany tak, żeby w warunkach zbliżonych do realnych sytuacji, umożliwić uczestnikom wykorzystanie zdobytej podczas projektu wiedzy i umiejętności prowadzenia prac na wysokości oraz w zakresie znajomości substancji CBRN. Całkowita wartość projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego to 4 947 702,45 , z czego 3 710 776,84 pochodziło z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Projekt „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRN-E na terenie obiektów IK” realizowany był w partnerstwie przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach. Celem przedsięwzięcia było podniesienie zdolności operacyjno-taktycznych trzech garnizonów Policji w zakresie prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych na terenie obiektów infrastruktury krytycznej. Wymagało to wdrożenia przez partnerów projektowych spójnych działań, którymi były między innymi zakupy sprzętu do identyfikacji zagrożeń CBRN oraz szkolenia z jego obsługi, szkolenia specjalistyczne, ćwiczenia policyjne, a także wdrożenie przez garnizony partnerskie wspólnej procedury reagowania na w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej.

W ćwiczeniach uczestniczyło łącznie blisko 300 policjantów z wielu różnych jednostek, między innymi z: SPKP we Wrocławiu i Katowicach, KPP w Lwówku Śląskim, OPP we Wrocławiu oraz SPPP w Legnicy, Sztabu Policji KWP we Wrocławiu, KMP w Jeleniej Górze, Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu, Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, Wydziału Techniki Operacyjnej i Wydziału Teleinformatyki  KWP we Wrocławiu, a także Grupa Negocjacyjna KWP we Wrocławiu.

Ponadto w ćwiczeniach wziął udział zespół obserwatorów, którego członkami byli m.in.: Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Paweł Barski, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego dr Andrzej Raj, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pan Mariusz Przybylski, Dolnośląski Komendant Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nadbrygadier Marek Kamiński, Dyrektor Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski, Duszpasterz Służb Ratowniczych ksiądz dr Artur Szela, Wiceprezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Pan Mateusz Rykała, Pani Agnieszka Sokołowska Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Mardzałkowskiego Wjewództwa Dolnośląskiego, a także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach i Łodzi oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

#2 ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWE "KARPACZ 2022" - WERSJA SKRÓCONA

#3 ĆWICZENIA DOWÓDCZO-SZTABOWE "KARPACZ 2022" - WERSJA ROZSZERZONA

 

 • Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
 • Policjanci podczas ćwiczeń Karpacz22
 • policjanci podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych
 • policjanci i obserwatorzy podczas ćwiczeń dowódczo sztabowych w Karpaczu
Powrót na górę strony