Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CBŚP na Forum Partnerstwa Mechanizmu Reagowania na Kryzysy Migracyjne

Data publikacji 09.11.2022

W Warszawie odbyło się spotkanie Forum Partnerstwa Mechanizmu Reagowania na Kryzysy Migracyjne, które skupiło przedstawicieli 11 krajów regionu Europy Wschodniej oraz Frontexu. Polską policję reprezentował przedstawiciel CBŚP.

Spotkanie forum partnerstwa zostało zorganizowane przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA jako jeden z elementów budowy mechanizmu przeciwdziałania kryzysom migracyjnym w Europie Wschodniej. Przedsięwzięciu przewodniczył Pan Mariusz Kasprzyk - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, przy udziale Pana Macieja Kaczorowskiego - Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich MSWiA.

Forum istnieje od 2016 roku, kiedy to Grupa Wyszehradzka powołała wspólny Mechanizm Reagowania na Kryzysy Migracyjne (MCRM), którego celem jest stworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących powiązań pomiędzy instytucjami rządowymi państw uczestniczących w projekcie, odpowiedzialnymi za migrację. Inicjatywa jest przeznaczona do budowania ramowej współpracy, która służy wzmocnieniu skutecznej koordynacji pomiędzy odpowiednimi instytucjami, aby wspólnie reagować na istotne wyzwania.

Istotnym aspektem spotkania było podsumowanie wspólnych projektów realizowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w krajach Europy Wschodniej. Przedstawiciel Centralnego Biura Śledczego Policji - nadkom. Michał Aleksandrowicz, Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji, przedstawił inicjatywy realizowane wspólnie z Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA w ramach funduszy UE. W czasie prezentacji przedstawiono największe projekty, takie jak WhiteSnow czy też granty pozyskiwane na rzecz platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, której przewodniczy CBŚP.

Forum było doskonałą okazją do przedstawienia zaangażowania Polskiej Policji w projekty o charakterze międzynarodowym, ale również do nawiązania kontaktów roboczych służących przygotowywaniu nowych inicjatyw i partnerstwie w aplikowaniu o środki UE.

(CBŚP)

Powrót na górę strony