Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CBŚP i WSPol szkoliły gruzińskich policjantów w zakresie likwidacji laboratoriów narkotykowych

Data publikacji 15.11.2022

CBŚP przy współpracy z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zrealizowało dwuetapowy projekt pod nazwą „Zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej jako istotny element budowy potencjału administracji państwowej, silnych samodzielnych, wyspecjalizowanych służb antynarkotykowych i skutecznego reagowania na zmieniające się trendy przestępcze”. Uczestnikami a zarazem beneficjentami projektu było 10 funkcjonariuszy Centralnej Jednostki Policji Kryminalnej Gruzji. Szkolenie było współfinansowane z projektu „Polska Pomoc”.

Pierwszy etap szkolenia zaplanowano w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych zlokalizowanym na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Trzy dni przeznaczono na zagadnienie dotyczące zwalczania nielegalnych laboratoriów narkotykowych, identyfikacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków, bezpieczeństwa osobistego i zagadnień współpracy międzynarodowej. Kolejne dwa dni poświęcono na teoretyczne i logistyczne przygotowanie do ćwiczeń praktycznych zaplanowanych za granicą.

Drugi etap szkolenia miał miejsce w Gruzji, podczas którego prowadzący go polscy eksperci z CBŚP i WSPol, położyli główny nacisk na ćwiczenia praktyczne. Czynności szkoleniowe zaplanowano według specjalnie opracowanego scenariusza uwzględniającego realia gruzińskie zarówno pod kątem lokalizacji, jak również posiadanych zasobów sprzętowych i organizacyjnych. Przebieg ćwiczeń odwzorowywał rzeczywiste czynności prowadzone przez funkcjonariuszy, jak najbardziej zbliżone do sytuacji, z którą gruzińscy policjanci mogą się spotkać w codziennej służbie, podczas działań antynarkotykowych.

Projekt miał na celu poprawę skuteczności działania organów ścigania Gruzji, w zakresie zwalczania międzynarodowej przestępczości narkotykowej, a w szczególności nabycia umiejętności identyfikowania nowych trendów przestępczych, jak również wykrywania i likwidacji miejsc nielegalnej produkcji narkotyków.

Skutkiem realizacji projektu „Polska Pomoc”, współfinansowanego z budżetu państwa, w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, jest poprawa współdziałania Policji gruzińskiej z Policją polską, w tym z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Pomoc rozwojowa jest ważnym instrumentem służącym realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej. Poprzez te działania Polska buduje silniejsze, wzajemnie korzystne relacje polityczne, gospodarcze i społeczne z krajami partnerskimi Polskiej Pomocy.  Prowadzonym działaniom przyświeca idea wzmocnienia potencjału politycznego, gospodarczego i społecznego państw rozwijających się. Wspieramy budowanie zdolności instytucjonalnych i wzmacnianie kapitału ludzkiego, tak aby społeczeństwa znajdowały rozwiązania swoich problemów i w jak największym stopniu brały odpowiedzialność za swoją przyszłość, rozwój i dobrobyt.

Zespół Prasowy CBŚP

  • Funkcjonariusze ubierający się w kombinezony.
  • Funkcjonariusze stojący w kombinezonach oraz maskach przeciwgazowych.
  • Funkcjonariusze w kombinezonach podczas dekontaminacji.
  • Funkcjonariusz w kombinezonie stojący w pomieszczeniu. Obok linia do produkcji narkotyków.
  • Uczestnicy szkolenia w trakcie wykładu. Przed nimi dwoje prelegentów.
  • Zdjęcie grupowe uczestników szkolenia.
Powrót na górę strony