Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji i seminarium szkoleniowe w Muzeum w Tykocinie

Data publikacji 15.11.2022

Podlascy policjanci, włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji, przeprowadzili w Muzeum w Tykocinie - kompleksie Wielkiej Synagogi i Domu Talmudycznego - seminarium szkoleniowe o prawach człowieka i równym traktowaniu. To już kolejna odsłona projektu „Interdyscyplinarna Edukacja Retrospektywna Funkcjonariuszy Policji Garnizonu Podlaskiego”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z wystawą stałą „Tykocin w nurcie historii” oraz wystawą czasową „Poza tym”, podczas których prezentowana była historia Żydów m.in. historia zagłady 2 tysięcy osób z rąk hitlerowskich zbrodniarzy w pobliskim lesie łopuchowskim.

Podlascy policjanci włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z Burmistrzem Tykocina i Muzeum w Tykocinie Oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zorganizowali seminarium szkoleniowe. Zajęcia dotyczyły poszanowania praw człowieka i równego traktowania. To już kolejna odsłona projektu „Interdyscyplinarna Edukacja Retrospektywna Funkcjonariuszy Policji Garnizonu Podlaskiego”. Pierwsze seminarium szkoleniowe odbyło się na początku października w Muzeum Pamięci Sybiru. Edukacja retrospektywna wiąże się z nauczaniem o etiologii zła na bazie udokumentowanych, negatywnych doświadczeń historycznych, takich jak zbrodnie wojenne, ludobójstwo, nieludzkie traktowanie, zbrodnie nazizmu czy stalinizmu. Edukacja skupiona jest na przyczynach negatywnych przemian wewnętrznych w człowieku, erozji systemu wartości, psychologicznych uwarunkowań kreowania systemów totalitarnych, ludobójstwie, prawie humanitarnym.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące:

  •     respektowania praw osób różnych wyznań pod kątem poszanowania ich odmienności kulturowej;
  •     respektowania praw osób z niepełnosprawnościami, które zgłaszają się do jednostek Policji lub wobec których wykonywane są czynności służbowe;
  •     sposobu korzystania z aplikacji alarmowej 112 m.in. w kontekście jej dostępności dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z wystawą stałą „Tykocin w nurcie historii” oraz wystawą czasową „Poza tym”, podczas których prezentowana była historia Żydów tykocińskich i polskich z uwzględnieniem okresu II wojny światowej.

Powrót na górę strony