Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jubileusz 25-lecia lubelskich kontrterrorystów

Data publikacji 17.11.2022

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji jubileuszu 25-lecia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie. To specjalna jednostka Policji, której funkcjonariusze zwalczają akty terroryzmu oraz najcięższe kategorie przestępstw. Podczas uroczystości padły słowa podziękowania za ich profesjonalną i odpowiedzialną służbę. Zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, kadra lubelskiego garnizonu Policji oraz zaproszeni goście.

Zdjęcie funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie z napisem 25 lat.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie to jednostka specjalna w strukturach lubelskiego garnizonu Policji.  Do głównych zadań funkcjonariuszy należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw.  Kontrterroryści uczestniczą w działaniach realizacyjnych policjantów służby kryminalnej wspomagając ich przy zatrzymaniu najgroźniejszych przestępców. To oni zawsze podejmują czynności, kiedy pojawia się informacja o ujawnieniu ładunków wybuchowych. Za pomocą specjalistycznych urządzeń są w stanie zabezpieczyć i zneutralizować niebezpieczny ładunek. Uczestniczą w akcjach ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych. Zajmują się także realizacją zadań związanych z ochroną oraz wsparciem takich działań podejmowanych wobec osób podlegających ochronie.

Zdjęcie funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie, którzy zjeżdzają na linie ze śmigłowca Mi 8.

Specyfika realizacji tych wszystkich zadań wymaga od nich doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. W czasie żmudnych treningów do perfekcji opanowują taktykę działań, podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności podczas licznych szkoleń, m.in.: z taktyki czy skoków spadochronowych. Policyjni kontrterroryści utrzymywani są w ciągłej gotowości bojowej.

Zdjęcie funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie szturmują nielegalną plantację marihuany.

Wśród lubelskich kontrterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści. Funkcjonariusze posiadają także kwalifikacje płetwonurków oraz ukończony kurs kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Zdjęcie funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie w pełnym wyposażeniu na przełomie 25 lat.

W tym roku SPKP w Lublinie obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności w strukturach lubelskiego garnizonu Policji. Historia lubelskich kontrterrorystów sięga listopada 1997 roku, kiedy to w KWP w Lublinie powstała inicjatywa utworzenia jednostki antyterrorystycznej mającej na celu walkę z przestępczością na terenie garnizonu lubelskiego. Ideą było utworzenie sprawnej jednostki realizacyjnej, która byłaby adekwatnie wyposażona i przeszkolona do zatrzymywania niebezpiecznych, często brutalnych przestępców.

Zdjęcie funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie w pełnym wyposażeniu na przełomie 25 lat.

Samodzielna Sekcja Specjalna osiągnęła gotowość bojową w styczniu 1998 roku i składała się z dowódcy oraz 24 funkcjonariuszy podzielonych na 4 sześcioosobowe grupy.  W maju 1999 roku jednostka została podporządkowana Wydziałowi Prewencji KWP w Lublinie, a z jej składu wydzielono zespół minersko – pirotechniczny. W lutym 2003 roku powstała Sekcja Antyterrorystyczna KWP w Lublinie składająca się z funkcjonariuszy tworzących zespół bojowy oraz zespół minersko-pirotechniczny. W maju 2017 roku Sekcja Antyterrorystyczna została przemianowana na Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji. W kwietniu 2019 roku na mocy dalszej reorganizacji i powołania w Policji służby kontrterrorystycznej Samodzielne Pododdziały Antyterrorystyczne Policji zostały przeorganizowane na Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji.

Uczestnicy spotkaniaw Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z okazji istnienia 25 lat Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Uroczysta zbiórka zorganizowana w Sali Odpraw KWP w Lublinie była okazją do złożenia podziękowań dla funkcjonariuszy SPKP w Lublinie oraz emerytowanych policjantów, którzy na przestrzeni ostatnich 25 lat byli częścią tej jednostki i tworzyli jej historię. To podziękowania za profesjonalizm, trud pełnionej służby i podejmowane ryzyko. W zbiórce udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, kadra lubelskiego garnizonu oraz zaproszeni goście.

Nadinspektor Artur Bielecki zwraca sie do funkcjonariuszy i emerytów.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki odczytał list Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka: „…Niezmiernie cenię sobie codzienną służbę pełnioną przez policyjnych kontrterrorystów. Trudne i często niebezpieczne zadania realizowane przez Pododdział, wymagają dobrego przygotowania, ogromnej wiedzy i umiejętności, zarówno dowódców, jak również pełniących w nim służbę funkcjonariuszy…”

W liście Komendant Główny Policji słowa uznania skierował również dla Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie podinspektora Krzysztofa Obroślińskiego: „… sukcesy odnoszone na przestrzeni lat przez lubelskich funkcjonariuszy, są wynikiem sprawnego dowodzenia i wielkiego zaangażowania w pełnioną służbę…”

Odznaczenie na mundurze policjanta.

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej nadano policjantom Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz trzy Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant”. Wręczono również akty mianowania na wyższe stopnie ośmiu funkcjonariuszom SPKP w Lublinie.

Dyplom wraz z Medalem od Wojewody Lubelskiego na ręce Dowódcy SPKP w Lublinie podinsp. Krzysztofa  Obroślińskiego wręczył Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk.

Dyplom wraz z Medalem od Wojewody Lubelskiego na ręce Dowódcy SPKP w Lublinie podinsp. Krzysztofa  Obroślińskiego wręczył Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Dyplom uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego wręczył z kolei Wicemarszałek Pan Zbigniew Wojciechowski. Z kolei Medale Prezydenta Miasta Lublin wręczył funkcjonariuszom Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin w asyście Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego - Pana Jerzego Ostrowskiego.

 Dyplom uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego wręczył z kolei Wicemarszałek Pan Zbigniew Wojciechowski.

Za wspieranie policyjnych kontterrorystów zostali również wyróżnieni przedstawiciele instytucji współpracujących z lubelską Policją: Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski, Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, były Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - nadinsp. w stanie spoczynku Pan Dariusz Działo oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin Pan Jerzy Ostrowski a także Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontterrorystycznego Policji BOA i Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku.

Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin przemawia do funkcjonariuszy.

Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie podinsp. Krzysztof  Obrośliński podziękował zarówno czynnym w służbie funkcjonariuszom jak i emerytom pododdziału za wspólne budowanie potencjału tej specjalnej jednostki przez ostatnie lata. Obecnym funkcjonariuszom dziękował także za poświęcenie i wkład jaki wnoszą do codziennej służby oraz życzył wszystkim szczęśliwych powrotów z realizacji działań.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę sprzętu wykorzystywanego przez naszych kontrterrorystów.  Dla wszystkich uczestników przygotowano również poczęstunek. Z kolei policyjni emeryci oraz funkcjonariusze, którzy byli częścią lubelskiego Pododdziału, otrzymali pamiątkowe upominki.

Jubileusz 25-lecia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie wsparły: Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA, PGE Dystrybucja S.A. oddział w Lublinie, Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oddział w Lublinie, Nadleśnictwo Świdnik, MPWiK Lublin, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. lubelskiego oraz Zarząd Terenowy KWP w Lublinie NSZZ Policjantów.

komisarz Anna Kamola

 

Powrót na górę strony