Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Chcieli wybudować sobie schron, zniszczyli zabytek

Data publikacji 23.11.2022

Zarzuty nieumyślnego zniszczenia zabytku usłyszą dwaj mieszkańcy powiatu lęborskiego. Mężczyźni zrobili wykop na terenie grodziska wyżynnego w Krępie Kaszubskiej, datowanego na okres wczesnego średniowiecza. Planowali wybudować tam …. bunkier na wypadek zagrożenia.

Współpraca lęborskich kryminalnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Lębork i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku delegatura w Słupsku, doprowadziła do ujawnienia w lesie na terenie Krępy Kaszubskiej zniszczonego zabytku archeologicznego. Rozkopana została część wału grodziska wyżynnego, pochodzącego z okresu wczesnego średniowiecza. To wpisany do rejestru zabytków trwały, naziemny obiekt archeologiczny, przedstawiający dużą wartość poznawczo – naukową. Sprawcy swoim działaniem naruszyli nawarstwienia kulturowe zabytku i najprawdopodobniej spowodowali nieodwracalne zniszczenie jego struktury. Funkcjonariusze zabezpieczyli na miejscu ślady i dowody i sporządzili oględziny miejsca zdarzenia. Kryminalni na podstawie pracy operacyjnej i zabezpieczonych dowodów ustalili kto jest odpowiedzialny za zniszczenie. Okazało się, że to dwaj mieszkańcy powiatu lęborskiego w wieku 27 i 25 lat. Mężczyźni, prawdopodobnie nie mając świadomości, że znajdują się na terenie zabytkowym, samowolnie zrobili na wale grodziska wykop o głębokości około dwóch metrów, bo chcieli wybudować tam … bunkier.

Niewykluczone, że wkrótce 27 i 25-latek odpowiedzą za nieumyślne zniszczenie zabytku. Zgodnie z art. 108  Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, grozi za to kara 2 lat pozbawienia wolności oraz nawiązka na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości od trzykrotnego do trzydziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia.

 

Powrót na górę strony