Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolili się, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych

Data publikacji 25.11.2022

Policjanci Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy zorganizowali wspólne szkolenie z zakresu współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych. Zajęcia poprowadzili przedstawiciele wszystkich służb, które na co dzień zwalczają nielegalną działalność związaną choćby z kłusownictwem czy szkodnictwem leśnym.

W minioną środę (23.11.22) w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie przygotowujące zarówno policjantów, jak i przedstawicieli innych podmiotów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych do sezonu zimowego. Zrealizowano je na mocy Porozumienia zawartego 3.06.2021 r. w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych na terenie woj. kujawsko–pomorskiego oraz Ramowego Planu Współdziałania Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Państwową Strażą Rybacką Województwa Kujawsko–Pomorskiego.

Podczas zajęć szczegółowo omówiono przepisy z Ustawy o rybactwie śródlądowym dotyczące m.in. zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów przy użyciu rybackich narzędzi oraz urządzeń połowowych, a także zwalczania jego obrotu, ustawy Prawo łowieckie, a także te z Kodeksu wykroczeń, odnoszące się do przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu na terenach leśnych, począwszy od zapobiegania niszczenia infrastruktury leśnej po kradzieże stroiszu, choinek i drewna.

Celem szkolenia było podniesienie kompetencji i wzbogacenie wiedzy funkcjonariuszy z zakresu ustaw szczególnych regulujących powyższe zagadnienia.

Zajęcia poprowadzili wspólnie:

- Lech Szczepański - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy  

- Piotr Szczygieł - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy

- Jacek Cichocki - Główny Specjalista Służby Leśnej ds. Szkodnictwa Leśnego i Ochrony Mienia RDLP w Toruniu

- Jarosław Wiśniewski - Instruktor Ratownictwa Wodnego WOPR Województwa Kujawsko-Pomorskiego

- asp. Marcin Czyż koordynator KWP w Bydgoszczy ds. bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych.

W szkoleniu uczestniczyło 48 policjantów z komend miejskich i powiatowych kujawsko-pomorskiego garnizonu.

Powrót na górę strony