Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci po wymianie ognia odbili zakładników

Data publikacji 25.11.2022

Uzbrojona grupa zaatakowała obiekt infrastruktury krytycznej w Płocku. Zajęli budynek i wzięli 25 zakładników. Dzięki skoordynowanej akcji służb, po wymianie ognia i szturmie policjantów na obiekt, zneutralizowano napastników, a zakładników odbito.

Taki scenariusz miały przeprowadzone na terenie firmy Adler w Płocku 24 października kompleksowe ćwiczenia praktyczne "Atak 2022". W symulowanym ataku uzbrojonych napastników na obiekt infrastruktury krytycznej udział wzięło ponad 200 osób. Działania były podsumowaniem projektu realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu od 30 miesięcy. W tym czasie w 32 specjalistycznych szkoleniach uczestniczyło ponad 1300 osób. Funkcjonariusze wyposażeni zostali nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale także w 70 rodzajów sprzętu i oprogramowania. Wszystko po to, aby podnieść skuteczność działań oraz je skoordynować pomiędzy Policją, a innymi służbami w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w obiektach infrastruktury krytycznej.

Projekt „Skuteczni w działaniu – współpraca służb w sytuacjach zagrożenia infrastruktury krytycznej” rozpoczął się w lipcu 2020 roku, a realizowany był we współpracy z Wojewodą Mazowieckim oraz podmiotami zarządzania kryzysowego na terenie województwa mazowieckiego, a także Komendą Główną Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendami Wojewódzkimi Policji w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie.

W jego trakcie opracowana została szczegółowa procedura działań reaktywnych w sytuacji zagrożenia infrastruktury krytycznej w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów postępowania funkcjonariuszy Policji na szczeblu powiatowym. Te umiejętności, przy wykorzystaniu zakupionego sprzętu zostały zweryfikowane w trakcie ćwiczeń praktycznych, których pozytywny efekt zaskoczył nawet samych organizatorów.

Projekt realizowany na mocy porozumienia finansowego nr 80/PL/2020/FBW/ zawartego pomiędzy Departamentem Funduszy Europejskich MSWiA, Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Radomiu.

Czas trwania projektu: 01.07.2020 r. – 31.12.2022 r.

Całkowita kwota projektu: 4.988.000 zł, w tym ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3.741.000 zł.

Film z ćwiczeń "Atak 2022" do obejrzenia pod linkiem  "Policjanci po wymianie ognia odbili zakładników"

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony