Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja podsumowująca projekt "Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności"

Data publikacji 02.12.2022

W Janowie Podlaskim odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności". To kampania skierowana do seniorów, której celem jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości oraz wspieranie ofiar. Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, a partnerami - komendy wojewódzkie z Olsztyna, Białegostoku, Lublina i Gorzowa Wielkopolskiego. W podsumowaniu projektu uczestniczyli również nasi zagraniczni partnerzy - przedstawiciele Policji w Berlinie, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Policji Rumuńskiej, Policji Bułgarskiej oraz Węgierskiej.

Uczestnicy spotkania w sali konferencyjnej w Janowie Podlaskim.

„Fałszywy telefon – zagrożone oszczędności" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Założeniem kampanii jest upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki zorganizowanych oszustw, w tym kampanie edukacyjno-informacyjne oraz spotkania bezpośrednie z seniorami.

 

Projekt skierowany jest do seniorów, ponieważ w przypadku oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na wypadek”, to właśnie ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na ich skutki.

Realizacja założeń projektu miała miejsce na terenie pięciu województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego. Liderem projektu jest  Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk,  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Stanisław Sekuła, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie inspektor Arkadiusz Sylwestrzak, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim młodszy inspektor Rafał Banach, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku mgr inż Sławomir Wilczewski, mł.insp. Paweł Duszak - Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie oraz Pani Anita Gumulska – Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie.

Na zdjęciu widzimy uczestników spotkania.

Moderatorami konferencji byli policjanci z KWP w Lublinie: asp. Sylwia Niedźwiedź z Wydziału Prewencji oraz kom. Marcin Czuryszkiewicz z Wydziału Komunikacji Społecznej.

Prelegenci asp. Sylwia Niedźwiedź z Wydziału Prewencji oraz kom. Marcin Czuryszkiewicz z Wydziału Komunikacji Społecznej

Statystyki przestępczości dotyczące  oszustw “na legendę” w skali całego kraju a także  modus operandi sprawców omówiła st. asp. Justyna Rudnicka z Biura Kryminalnego KGP. Rolę Policji w zapobieganiu oszustwom popełnianym metodą "na legendę", a także  wyzwania na przyszłość – przedstawiła mł. insp. Dorota Dąbrowska-Babor radca Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP.  Z kolei o  metodach maskowania tożsamości stosowanych przez sprawców przestępstw „na legendę” opowiedział mł. insp. Piotr Szymański - Naczelnik Wydziału w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Czynniki zwiększające ryzyko stania się ofiarą oszustwa przedstawił st. asp. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Współdziałanie pionu prewencji z pionem kryminalnym w zakresie oszustw „na legendę” omówił natomiast mł. insp. Maciej Zakrzewski - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

mł. insp. Dorota Dąbrowska-Babor radca Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP

W podsumowaniu konferencji wzięli udział  również nasi zagraniczni partnerzy - przedstawiciele policji innych państw: Policji Kryminalnej - Prezydium Policji w Berlinie, Narodowej Policji Hiszpańskiej, Policji Rumuńskiej oraz Rumuńskiego Instytutu Zapobiegania Przestępczości, Narodowej Policji Bułgarskiej,  Komendy Stołecznej Policji w Budapeszcie. W wystąpieniach omówione zostały statystyki i sposoby działania sprawców oszustw metodą "na legendę” oraz podejmowane przez policję  działania i programy profilaktyczne.

Przedstawicielki hiszpańskiej policji.

Podczas podsumowania omówiono stopień realizacji założeń projektu.  Przedstawił je kom. Marcin Czuryszkiewicz z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Lublinie.

W każdej jednostce uczestniczącej w projekcie zorganizowano „Dni pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” wraz z dyżurami funkcjonariuszy z wydziałów prewencji i kryminalnego. Policjanci udzielali pomocy pokrzywdzonym przestępstwem osobom w siedzibie jednostki lub w formie kontaktu telefonicznego. Mundurowi udzielali wskazówek, jak reagować w przypadku próby oszustwa i gdzie szukać pomocy. Łącznie odbyło się ponad 100 takich dyżurów.

Uczestnicy spotkania.

W ramach  akcji „Powiadom swojego seniora” odbyło się blisko 200 spotkań, podczas których omówiono najważniejsze elementy związane z bezpieczeństwem seniorów i sposobem postępowania podczas kontaktu z potencjalnym sprawcą. Seniorzy otrzymali ulotki i materiały promocyjne z kontaktem do koordynatora merytorycznego. W ramach akcji przeszkolono ponad 3 tysiące seniorów.

Kolejnym zrealizowanym założeniem była emisja spotów prewencyjnych dotyczących oszustw na wnuczka oraz policjanta na antenach telewizji regionalnych. Łącznie wyemitowano je blisko 700 krotnie.

 

Film Spot prewencyjny.mp4

Pobierz plik Spot prewencyjny.mp4 (format mp4 - rozmiar 12.64 MB)

 

Ponadto w każdym z pięciu jednostek Policji odbyły się szkolenia w ramach organizowanych seminariów dla funkcjonariuszy wydziałów prewencji oraz policjantów realizujących zadania z zakresu profilaktyki społecznej komend miejskich i powiatowych, poszczególnych komend wojewódzkich policji z udziałem psychologa policyjnego, przedstawicieli wydziałów dw. z cyberprzestępczością kwp i wydziału kryminalnego kwp oraz podmiotów zewnętrznych działających na rzecz seniorów (przedstawicieli banku, stowarzyszeń, UOKiK) na temat specyfiki oszustw popełnianych metodą "na wnuczka", bezpieczeństwa seniorów w sieci oraz zapobiegania wtórnej wiktymizacji ofiar przestępstw. Łącznie przeszkolono ponad 300 osób.

Wyświetlany spot podczas konferencji.

Na terenie każdej komendy wojewódzkiej policji  zrealizowano szkolenia dla przedstawicieli banków, firm świadczących usługi finansowe - łącznie z ponad  60 podmiotów finansowych.

Ponad 150 funkcjonariuszy pionu prewencji  i kryminalnego prowadzących pościgi za przestępcami wzięło udział w szkoleniu z techniki doskonalenia jazdy. W ramach projektu zrealizowano również zakupy specjalistycznego sprzętu dla policjantów pionu kryminalnego.

Zrealizowane zostało także seminarium o zasięgu krajowym zorganizowane przez KWP w Gorzowie Wlkp. dla funkcjonariuszy pionu prewencji i kryminalnego oraz przedstawicieli instytucji finansowych, Prokuratury oraz przedstawicieli Policji niemieckiej.

Podczas konferencji uczestnicy oraz zaproszeni goście obejrzeli również film podsumowujący projekt – widziany oczami seniorów.
 

komisarz Anna Kamola

 

 

 

Powrót na górę strony