Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejna umowa na budowę nowego posterunku Policji. Dzięki temu w następnym roku powstanie ich aż 7

Data publikacji 05.12.2022

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Robert Frąckowiak spotkał się z przedstawicielem firmy LK Inwest Sp. z o. o. i podpisał umowę, na mocy której zostanie wybudowany nowy policyjny obiekt. Tym razem w Żórawinie na terenie powiatu wrocławskiego i będzie to kolejna jednostka zrealizowana w formie budownictwa modułowego 3D. Pierwszy tego typu obiekt powstał 2021 roku na terenie Prochowic w powiecie legnickim, a teraz na bazie tej dobrej i sprawdzonej już w użytkowaniu inwestycji, budowane są kolejne. Dzięki temu powstają przeważnie w ciągu zaledwie 10 miesięcy od podpisania umowy. Posterunek Policji w Żórawinie będzie jednym z siedmiu, których uruchomienie zaplanowano w 2023 roku.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się spotkanie związane z podpisaniem umowy na budowę nowego posterunku Policji, tym razem w powiecie wrocławskim. Policję dolnośląską reprezentował insp. Robert Frąckowiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który nadzoruje pion logistyczny, a wykonawcę Pan Marcin Prok z LK Inwest Sp. z o. o. 

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę nowego posterunku zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Założenia projektowe obejmują budowę obiektu parterowego z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego i garażu z pomieszczeniem technicznym, a aranżacja zabudowy przewiduje dogodny dojazd samochodem dla interesantów, jak również wykonanie infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów i zagospodarowania terenu. 

Realizację przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaplanowano w technologii budownictwa modułowego 3D i jest to inwestycja realizowana na bazie doświadczeń zdobytych podczas budowy pierwszego w Polsce policyjnego obiektu. Powstał on bowiem w 2021 roku na terenie naszego województwa, a jego lokalizacja to Prochowice w powiecie legnickim - zobacz film poniżej.

Umowa realizowana jest w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’, a koszt inwestycji opiewa na kwotę 4 449 341,72 zł z terminem realizacji do 10 miesięcy od dnia jej podpisania. co wiązało się z wcześniejszym przekazaniem przez samorząd, działki budowlanej z przeznaczeniem bezpośrednio na tą inwestycje.

Nowy Posterunek Policji w Żórawinie będzie siódmą tego typu inwestycją zaplanowaną do uruchomienia w 2023 roku, a cel jest jeden – zwiększenie dostępności do świadczonych przez Policję usług dla mieszkańców i wzrost ich bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.  

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy
KWP we Wrocławiu 

  • Zdjęcia przedstawiają Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji podpisującego umowę z przedstawicielem firmy budowlanej
  • Zdjęcia przedstawiają Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji podpisującego umowę z przedstawicielem firmy budowlanej

Film Film

Pobierz plik Film (format mp4 - rozmiar 48.39 MB)

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony