Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

14 oskarżonych w zakończonej sprawie Wydziału do Walki z Korupcją

Data publikacji 03.01.2023

Policjanci z KWP w Szczecinie zakończyli czynności w sprawie wyłudzenia funduszy na projekt, który miał być dofinansowany przez UE. Osoby zajmujące się tym procederem wprowadziły w błąd przedstawicieli Gminy Miejskiej Wałcz powodując straty w kwocie ponad 1,5 mln zł. Czternastu oskarżonym grozi do 8 lub do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie od niemal 3,5 roku pracowali nad wielowątkową sprawą oszustw na szkodę gminy Wałcz. W sprawie oskarżono 14 osób m. in. o wyłudzenia poprzez wprowadzanie w błąd przedstawicieli gminy, powodując straty w kwocie blisko 1,5 mln zł. Nadzór nad tym postępowaniem sprawowała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie.

Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie w czerwcu 2019 roku, po zawiadomieniu złożonym przez burmistrza Wałcza w miejscowej komendzie o podejrzeniu wyłudzenia środków finansowych. Następnie kilka miesięcy później sprawę w całości powierzono policjantom z KWP w Szczecinie. Oszustwo wyszło na jaw po kontroli wydatków ponoszonych przez gminę  w związku z realizacją projektu o nazwie „Polsko-Niemieckie Forum Historyczne. Innowacyjna sieć muzealna Göhren - Karlino - Wałcz: silni dynamiczną współpracą w realu i wirtualu”. Opracowany on został jako program współpracy trzech podmiotów: Gminy Miejskiej Wałcz, Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz niemieckiej gminy Göhren. Partnerem  było Muzeum Ziemi Wałeckiej posiadające jako samorządowa instytucja kultury odrębną osobowość prawną i mające być faktycznym i wyłącznym beneficjentem. Wszelkie wydatki z tym związane do momentu uruchomienia środków z UE ponosić miała Gmina Miejska Wałcz jako partner projektu.  
Muzeum Ziemi Wałeckiej w wyniku przedsięwzięcia miało uzyskać w szczególności środki na budowę nowego pawilonu wystawienniczego w obrębie tzw. grupy warownej Cegielnia, jak również przeprowadzić badania archeologiczne, stworzyć pakiet wirtualny tzw. Transgraniczne Muzeum Wirtualne z salą gier i interaktywnymi opowiadaniami, a także stronę internetową „Polsko- Niemieckie Forum Historyczne” oraz zrealizować film i wydać monografie.  
       
Do podpisania ostatecznej umowy o dofinansowanie z UE partnerzy musieli spełnić jeszcze kilka warunków, jednak projekt został wstępne zatwierdzony. Partnerzy projektu rozpoczęli wydatkowanie środków finansowanych z własnych budżetów. Finalnie do podpisania umowy nigdy nie doszło m.in. ze względu na wycofanie się podmiotów współpracujących.

W związku z ponoszonymi wydatkami przez gminę Wałcz na prace związane z projektem, w maju 2019 roku przedstawiciele gminy zażądali wydania dokumentów z tym związanych. W trakcie kontroli, zasadność wydatków wzbudziła wątpliwości, nie otrzymano również kompletu dokumentacji, zaś co do części otrzymanych dokumentów zachodziły wątpliwości co do ich autentyczności.

Po złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w toku prowadzonej sprawy ustalono, że proceder polegał na tym, iż podejrzani celowo wprowadzali w błąd przedstawicieli gminy przedkładając niezgodne z prawdą dokumenty. Wiele z nich zostało podrobionych lub sfałszowanych.
Główna podejrzana mimo, iż miała wiedzę, że nie dojdzie do finalizacji umowy o dofinansowanie z funduszy europejskich, nadal przedkładała w urzędzie gminy faktury i dokumenty, na podstawie których wypłacano pieniądze na dalszą realizację projektu. Ponadto angażowała do współpracy osoby najbliższe, mimo iż w umowie projektu były zapisy, które tego zakazywały.

Policjanci z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Szczecinie pracując nad sprawą wykonali szereg czynności procesowych i poza procesowych. Oprócz przeszukań pomieszczeń mieszkalnych i firm osób związanych z projektem, zabezpieczyli sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe. Powołani zostali biegli sądowi z zakresu informatyki śledczej, odzyskiwania danych oraz nielegalnego oprogramowania na okoliczność ustalenia czy projekt był wykonany zgodnie z umową.  Policjanci przesłuchali około 40 świadków i przeanalizowali kilkanaście wydanych w sprawie opinii biegłych. Cały materiał dowodowy pozwolił na przedawnienie przez prokuratora kilkudziesięciu zarzutów 14 podejrzanym. Zarzuty dotyczyły m. in. oszustwa, poświadczenia nieprawdy czy podrabiania dokumentów.

Część podejrzanych w związku ze sprawowaną funkcją odpowie z obostrzeniem odpowiedzialności karnej co powoduje, że zamiast 8 lat grozi im do 10 lat pozbawiania wolności. Osoby podejrzane to głównie ówcześni pracownicy Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz jego była dyrektorka. 

(KWP w Szczecinie / sc)

Powrót na górę strony