Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowania

Data publikacji 05.01.2023

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych kandydatów do służby. Nasze szeregi zasiliło 53 nowych policjantów. 

W dniu 5 stycznia 2023 r. w szeregi zachodniopomorskiej Policji przyjęci zostali kolejni funkcjonariusze. Dzisiaj uroczyście przysięgali powtarzając słowa roty za Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie nadinsp. Tomaszem Trawińskim. Przysięgę w Sali Konferencyjnej złożyło 25 przyjętych do KWP, OPP i KMP w Szczecinie. Pozostali będą składali przyrzeczenia w swoich rodzimych jednostkach.                     

W  uroczystości uczestniczyli posłowie na Sejm RP Leszek Dobrzyński i Artur Szałabawka. Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie  mł. insp. Przemysław Domagała,  Komendant Miejski Policji w Szczecinie insp. Piotr Makuch, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie insp. Adam Szeliński, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Szczecinie mł. insp. Grzegorz Sudakow, a także Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ pracowników Policji i policjantów Pani Bożena Cichorska i asp. szt. Marian Boguszyński oraz zaproszeni goście.


Witając nowych policantów głos zabrali posłowie na Sejm RP, następnie Zbigniew Bogucki Wojewoda Zachodniopomorski i nadinsp. Tomasz Trawiński. Wszyscy pogratulowali nowym policjantom. Życzyli im wytrwałości w zdobywaniu wiedzy niezbędnej do służenia społeczności, satysfakcji z wybranej drogi zawodowej oraz policyjnego szczęścia. Podkreślono, że służba jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin.

Na zakończenie złożono gratulacje kandydatom i życzenia sukcesów oraz wytrwałości podczas służby, a po uroczystości był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.

Przypominamy, że dobór wciąż trwa, a dokumenty można składać we wszystkich komendach powiatowych oraz komendzie miejskiej i wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
Na naszej stronie internetowej Zostań Policjantem można znaleźć informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór. W 2022 roku nasz garnizon zasiliło 283 funkcjonariuszy.

 

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie
 

  • poczet sztandarowy
  • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  • przemówienie Wojewody Zachodniopomorskiego
  • przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
  • ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  • przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
  • pamiątkowe zdjęcie
Powrót na górę strony