Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowych policjantów

Data publikacji 09.01.2023

Łódzki garnizon policji zasiliło 101 nowych funkcjonariuszy. Policjanci rotę ślubowania wypowiedzieli za nadinspektorem Sławomirem Litwinem, Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 27 lutego 2023 roku.

9 stycznia 2023 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji ślubowania nowo przyjętych policjantów oraz wręczenia medali i odznaczeń. W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński, Dyrektor Konsulatu Honorowego Ukrainy w Łodzi Pani Emilia Ismailova, kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ksiądz ppor. Jacek Syjud, kapelan prawosławny Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppłk. SG Adam Weremijewicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Zdzisław Pełka,  Wice Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Pan Józef Kuczka oraz przedstawiciele kadry kierowniczej łódzkiego garnizonu policji.

W obecności kadry kierowniczej łódzkiego garnizonu policji oraz zaproszonych gości nowo przyjęci funkcjonariusze, w tym 28 kobiet i 73 mężczyzn złożyli rotę ślubowania:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który pogratulował im wyboru tak odpowiedzialnej służby na rzecz społeczeństwa. Przypomniał o ogromnej odpowiedzialności, jaka ciąży na policjantach, którzy niejednokrotnie muszą w ułamkach sekund podejmować trudne decyzje wpływające na życie ludzkie.  Generał złożył także gratulacje wszystkim wyróżnionym.

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci do służby 29 grudnia 2022 roku. Przed nimi kilkumiesięczne szkolenie podstawowe, po którym rozpoczną służbę w jednostkach naszego garnizonu. W sumie w 2022 roku garnizon łódzki zasiliło 424 nowych funkcjonariuszy – 117 kobiet i 307 mężczyzn. Na 2023 zaplanowano przyjęcia w następujących terminach: 27 lutego, 5 maja, 3 lipca, 23 sierpnia, 27 października oraz 28 grudnia.

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe i resortowe. Medale „Za Długoletnią Służbę” - przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa - otrzymało 10 funkcjonariuszy. Za służbę pełną poświęcenia i zaangażowania 21 policjantów uhonorowano odznaką „Zasłużony Policjant”. Ponadto Dyrektor  Konsulatu Honorowego Ukrainy w Łodzi wręczyła podziękowania funkcjonariuszom garnizonu łódzkiego.

Przypominamy, że osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się TUTAJ

Paulina Matusiak-Worek

 

 • Aala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów
 • sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów
 • sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów
 • sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów.
 • Sala gimnastyczna OPP w Łodzi, uroczystość ślubowania policjantów, zdjęcie grupowe.
Powrót na górę strony