Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie 2023 w ruchu drogowym

Data publikacji 16.01.2023

Rozpoczęły się ferie zimowe będące dla dzieci i młodzieży czasem odpoczynku. W okresie od 16 stycznia do 26 lutego br. należy spodziewać się na drogach zwiększonego ruchu pojazdów związanego z wyjazdami. 13 grudnia br. podczas briefingu na warszawskim Torwarze o bezpieczeństwie w trakcie ferii zimowych rozmawiali Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka i przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji nadkom. Robert Opas.

Podróż, niezależnie od wybranego środka transportu powinna być bezpieczna dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym policjanci ruchu drogowego monitorują płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych i drogach dojazdowych do miejsc zimowego wypoczynku. Koncentrują swoje działania zarówno na zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa, jak i udzielaniu uczestnikom ruchu wszelkiej pomocy.

Szczególną uwagę zwracają m.in. na przestrzeganie przez kierujących dozwolonych limitów prędkości, a także sposób przewożenia pasażerów, bagażu oraz stan techniczny pojazdów.

W realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na drogach zaangażowani są także funkcjonariusze zespołów pn. „SPEED”, którzy również reagują na naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek.

W Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowany został wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów na terenie każdego województwa.

Sprawdzenia przede wszystkim obejmują m.in. stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz jego stan trzeźwości.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)

  • dwoje oficerów Policji podczas briefingu prasowego
  • dwoje oficerów Policji podczas briefingu prasowego
  • dwoje oficerów Policji podczas briefingu prasowego
  • dwóch umundurowanych policjantów przy radiowozie zaparkowanym przy ruchliwej ulicy - widok na policjantów do tyłu

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony