Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna lubelskiego garnizonu Policji

Data publikacji 25.01.2023

Podsumowaliśmy swoją pracę w minionym 2022 roku. Podczas odprawy omówiono poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. Kolejny już rok z rzędu utrzymaliśmy wysoką wykrywalność przestępstw. Za bardzo dobrą służbę pełnioną na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny podziękował policjantom Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki oraz Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk.

Kadra kierownicza lubelskiej policji oraz zaproszeni goście na odprawie rocznej.

Dzisiaj odbyła się narada służbowa, na której podsumowany został miniony rok pracy policjantów województwa lubelskiego. W naradzie uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk oraz przedstawciele: Urządu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin, Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Sądu Apelacyjnego w Lublinie, Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Służby Więziennej w Lublinie,  komendanci miejscy i powiatowi, naczelnicy wydziałów KWP a także Naczelnik Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji.

Na zdjęciu widzimy uczesników odprawy rocznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Artur Bielecki omówił osiągnięcia lubelskich policjantów, dziękując za rok bardzo dobrej służby.

Zaproszeni goście na odprawie rocznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Zdjęcie przedstawia policjanta, radiowóz oznakowany na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Pod względem zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, był to kolejny rok wymagającej i wytężonej służby funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu Policji. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie nasze działania skierowane zostały na niesienie pomocy uchodźcom oraz zabezpieczenie wschodniej granicy.

Umundurowana policjantka z dziecmi na przejściu granicznym w Dołhobyczowie.

Już od pierwszych dni wojny dbaliśmy o bezpieczeństwo uchodźców, którzy przez Polskę próbowali przedostać się do innych państw. Ta pomoc przebierała różne formy: konwoje humanitarne, pomoc udzielana na granicy polsko-ukraińskiej, zbiórki niezbędnych artykułów. Od początku działań naszą granicę przekroczyło ponad 3,5 miliona uchodźców, z kolei wjechało do Polski ponad 700 000 pojazdów.

Policjantka pociesza kobietę która przyjechała z Ukrainy.

Wzmożone działania podejmowaliśmy również w ramach zabezpieczenia granicy z Białorusią. W tym czasie wylegitymowaliśmy ponad 208 tysięcy osób, skontrolowaliśmy łącznie blisko 1 700 000  pojazdów. Ujawniliśmy 29 przestępstw i ponad 7300 wykroczeń.

PREWENCJA

W ciągu minionego roku odnotowaliśmy w całym garnizonie lubelskim 161 250 interwencji. To zaangażowanie policjantów przekłada się na osiągnięty średni czas reakcji na zdarzenia pilne, który wyniósł 08:27 (czas reakcji na zdarzenie w skali kraju to 09:30 minut).

Sporym zainteresowaniem cieszyła się popularna wśród mieszkańców interaktywna aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie odnotowaliśmy 28 455 zgłoszeń. Dzięki temu narzędziu, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej najbliższej okolicy. Lubelski garnizon Policji w skali kraju osiągnął I miejsce pod względem potwierdzalności zgłoszeń (77,53 %) dokonywanych za pośrednictwem KMZB .

Według najnowszych badań CBOS, przeprowadzonych w maju 2022 r. wynika, że 96 % ankietowanych uważa miejsce swojego zamieszkania za bezpieczne i spokojne.

Zdjęcie przedstawia dwóch policjantów patrolujących ulice Lublina.

Praca policjantów pionu prewencji to również zabezpieczanie imprez masowych i zgromadzeń publicznych. W minionym roku zabezpieczyliśmy 280 imprez masowych i 275 zgromadzeń publicznych.

W lubelskiej Policji każdego dnia 2022 roku średnio:

skierowano do służby patrolowej i obchodowej 762 policjantów prewencji;

skierowano do służby na drogach 231 policjantów ruchu drogowego;

przeprowadzono 442 interwencje;

dokonano 16 zatrzymań na gorącym uczynku;

wykryto 68 przestępstw;

ujawniono 1195 wykroczeń;

zrealizowano 15 konwojów, w których przekonwojowano 23 osoby

 

Ruch drogowy

Dbanie o bezpieczeństwo na drogach naszego regionu było priorytetowym zadaniem funkcjonariuszy ruchu drogowego.  W porównaniu do ubiegłego roku, odnotowaliśmy tendencję spadkową dotycząca zarówno liczby wypadków drogowych, jak też ofiar śmiertelnych i osób rannych.

W minionym roku na drogach naszego województwa odnotowaliśmy:

 • 799 wypadków - o 79 mniej niż w ubiegłym roku.
 • 122 osoby zginęły (spadek o 13).
 • 828 osób zostało rannych (spadek o 121).

Głównymi przyczynami wypadków z winy kierujących było:

 • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu,
 • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.

Spadkową tendencję odnotowaliśmy także w liczbie kolizji drogowych w porównaniu do roku poprzedniego.  W 2022 roku doszło do 17 059 kolizji, zaś w 2021r – 19 995.

Dbanie o bezpieczeństwo to także realizowane działania kontrolno – prewencyjne na  drogach naszego garnizonu. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy łącznie ponad 300 akcji ( Alkohol i Narkotyki, Prędkość, Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Bezpieczeństwo na drodze krajowej…, Kontrola poziomu hałasu, Kontrola przewozu osób…)

Każdego dnia kontrolowaliśmy kierujących pojazdami by eliminować tych, którzy wsiadali za kierownicę w stanie nietrzeźwości. W 2022 roku policjanci ruchu drogowego ujawnili łącznie 4087 kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu. Zatrzymaliśmy również 234 prawa jazdy kierującym za przekroczenie prędkości powyżej  50 km/h w obszarze zabudowanym.

W zdecydowany sposób walczyliśmy z piratami drogowymi, którzy nieśli niebezpieczeństwo na naszych drogach. Powołana do zwalczania agresywnych zachowań  grupa „Speed”,  skontrolowała łącznie 46 095 pojazdów, ujawniając  49 916 wykroczeń. Policjanci z tej grupy zatrzymali łącznie 380 praw jazdy.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach wykorzystywaliśmy też bezzałogowe statki powietrzne. Policjanci użyli ich w 60 akcjach.

 

KRYMINALNI

Skuteczna i zdecydowana walka kryminalnych z województwa lubelskiego z przestępczością

Zajęliśmy I miejsce w kraju pod kątem wykrywalności przestępstw uważanych za szczególnie uciążliwe dla społeczeństwa. (rozbój, kradzież, bójka i pobicie, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu). Ilość przestępstw stwierdzonych wyniosła w tej grupie 6924.

Wybrane kategorie przestępstw

Rozbój

- 146 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 93,9%. IV miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 184 przestępstwa rozboju

Bójka

- 189 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 92,7%. IV miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 166 przestępstw bójki z wykrywalnością 96,4%

Kradzież z włamaniem

- 1991 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 62,0%. II miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 2175 przestępstw z wykrywalnością 68,5%.

Kradzież

- 2907 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 58,0%. II miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 2690  przestępstwa z wykrywalnością 60,6%..

Kradzież pojazdu

- 89 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 74,4%. I miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 63 przestępstwa z wykrywalnością 63,5%.

Uszczerbek na zdrowiu

- 449 przestępstw stwierdzonych w 2022 roku. Wykrywalność 94,7%. III miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 424 przestępstwa z wykrywalnością 95,3%.

Uszkodzenie rzeczy

- 1242 przestępstwa stwierdzone w 2022 roku. Wykrywalność 54,8%. I miejsce w kraju.

W 2021 roku stwierdzono 1170 przestępstw z wykrywalnością 54,4%.
 

Z ogólnej liczby przestępstw kryminalnych 18 385, wykrywalność wyniosła 74,2%, co plasuje nas na II miejscu. Średnia krajowa wynosi 64,5%.

W 2022 roku na terenie województwa lubelskiego doszło do 24 zabójstw. Rok wcześniej było ich 41. Wykrywalność w tym aspekcie, tak jak w 2021 roku wynosi 100%.

Zdjęliśmy z rynku ponad 499 kg narkotyków.

Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych w prowadzonych przez policjantów  postępowaniach wyniosła niemal 80 mln zł. W 2021 roku było to blisko 50 mln zł.

W 2022 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 32 419. To oznacza spadek ogólnej liczby przestępstw o 1212 w stosunku do ubiegłego roku. W naszym garnizonie ich wykrywalność jest na poziomie 75,7%.

 

LOGISTYKA

Miniony rok był już kolejnym, który upłynął pod znakiem modernizacji i nowoczesności w lubelskim garnizonie Policji. Tabor Lubelskiej Policji zasiliły łącznie 54 nowe pojazdy.

W ramach dofinasowania środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wprowadzono do użytku kolejne ekologiczne 3 elektryczne nieoznakowane radiowozy: Hyundai Kona elektric. Z kolei dzięki dofinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego Lubelska Policja wzbogaciła się o kolejnych 7 radiowozów, służących do typowej pracy patrolowej, jak i tych służących policjantom pionu kryminalnego. To pojazdy takich marek jak: Kia Cee'd, BMW, Kia Sportage i Toyota Corolla.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie 2022 roku została także doposażona w 25 nowych motocykli BMW R1250RT. Wszystkie oznakowane są już według najnowszych obowiązujących wzorów. Każdy nowy jednoślad ma pojemność 1250 cm3 i moc 135 KM, a moment obrotowy o wartości 143 Nm skutecznie „odpycha” motocykl od asfaltu.

W 2022 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w planie inwestycji znajdowało się 14 zadań inwestycyjnych - z czego 6 zostało zakończonych, 8 jest kontynuowanych. Na zadania inwestycyjne Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w ubiegłym roku dysponowała limitem finansowym w łącznej wysokości  blisko 12 milionów złotych. Sfinalizowano termomodernizacje i modernizacje jednostek Policji garnizonu lubelskiego:

W trakcie realizacji pozostaje modernizacja:

 • Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej,
 • Komendy Miejskiej Policji w Zamościu,
 • Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zawarła 5 umów w formule „projektuj-wybuduj” dotyczących rozpoczęcia budowy modułowych Posterunków Policji w miejscowościach:

 • Piszczac,
 • Wilkołaz,
 • Wojsławice,
 • Turobin
 • Niedrzwica Duża
   

Łączna wartość tych inwestycji wyniesie ponad 22 miliony złotych. Wszystkie te inwestycje zgodnie z umową mają być zrealizowane w 2023 roku.

Łącznie na działalność inwestycyjną oraz remontową w 2022 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości prawie 17 milionów złotych. W ubiegłym roku zawarto 32 umowy dotyczące działalności inwestycyjnej i remontowej w tym: 14 na zadania inwestycyjne i 18 na zadania remontowe.

Stan etatowy

Obecnie stan etatowy lubelskiego garnizonu Policji liczy 5063 policyjnych etatów. W funkcjonowaniu formacji ważną rolę odgrywają także pracownicy cywilni, których stan etatowy liczy 1253 osoby. Co roku nasza formacja przyjmuje do służby nowych funkcjonariuszy.

W minionym roku w realizowanych naborach w szeregi naszej formacji wstąpiło kolejnych 272 nowych stróżów prawa. Wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego, pod koniec grudnia wyniósł 47.

W 2023 roku wstępnie zaplanowano kolejne przyjęcia do służby, które odbędą się w sześciu naborach: w lutym, maju, lipcu, sierpniu, październiku i w grudniu.

 

nadkomisarz Andrzej Fijołek
Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Lublinie

 

 

 

Powrót na górę strony