Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Reagujmy na osoby zagrożone wychłodzeniem

Data publikacji 09.02.2023

Bardzo niskie temperatury są realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. Na niebezpieczeństwo narażone są szczególnie osoby bezdomne, nieporadne lub nietrzeźwe. W okresie zimowym, w trakcie codziennej służby sprawdzamy miejsca, w których mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Jeśli widzisz taką osobę, nie bądź obojętny i nas powiadom. Nasze działanie może uratować komuś życie!

Zdjęcie przedstawia dwóch umundurowanych policjantów patrolujących ogródki działkowe w Lublinie.

W trakcie codziennej służby, policjanci kontrolują pustostany, ogródki, altanki działkowe, czyli miejsca w których moga przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Utrzymująca się niska temperatura jest śmiertelnym zagrożeniem dla osób bezdomnych, nietrzeźwych oraz dla osób nieporadnych, samotnie mieszkających. Jak co roku monitorujemy sytuację i niesiemy pomoc potrzebującym.

Bezdomni szukają schronienia najczęściej w opuszczonych budynkach nie zważając na ich zły stan techniczny, co realnie zagraża ich bezpieczeństwu. Ponadto w nocy dochodzi do dużych spadków temperatur, które mogą prowadzić do wychłodzenia organizmu. Policjanci współpracują z instytucjami, które zajmują się problematyką bezdomności dzięki czemu doskonale orientują się, w jakich miejscach takie osoby mogą się udać i w cieple przetrwać okres zimowy.

Policjanci patrolują ogródki działkowe w Lublinie.

Każda osoba, jeśli zobaczy lub zna osobę potrzebującą,może powiadomić Policję. Wystarczy wykonać telefon na nr alarmowy 112 lub umieścić taką informację w aplikacji mobilnej KMZB. Z listy dostępnych oznaczeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa należy wybrać „Osoba bezdomna wymagająca pomocy”, a następnie nanieść znacznik na konkretne miejsce na mapie i gotowe. Cała procedura jest niezwykle prosta. Policjanci odbiorą taki sygnał i sprawdzą, czy nikt we wskazanym rejonie nie potrzebuje pomocy.

Policjant sprawdza domki na ogródkach działkowych czy nie ma w nich osób potrzebujących pomocy.

Nie bądź obojętny. Uratuj komuś życie!

 

młodszy aspirant Małgorzata Skowrońska

Powrót na górę strony