Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mija 13 lat od tragicznej śmierci Andrzeja Struja

Data publikacji 10.02.2023

W 13. rocznicę śmierci podkomisarza Andrzeja Struja pod Tablicą Pamięci w KGP i pod kapliczką na warszawskiej Woli, upamiętniającą tragicznie zmarłego funkcjonariusza podkom. Andrzeja Struja, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji oraz Komendant Stołeczny Policji, Rodzina, związkowcy, znajomi i przyjaciele złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

10 lutego 2010 roku, przebywający na urlopie wypoczynkowym Andrzej Struj - funkcjonariusz KSP podjął, jak się później okazało, ostatnią w swoim życiu interwencję wobec dwóch młodych mężczyzn demolujących tramwaj. Dzisiaj, kiedy mija 13 lat od tamtych wydarzeń, środowisko policyjne cały czas pamięta o jego bohaterskiej postawie.

W Komendzie Głównej Policji Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z Zastępcami nadinsp. Pawłem Dobrodziejem i nadinsp. Romanem Kusterem, składając kwiaty pod Tablicą Pamięci, na której widnieją nazwiska funkcjonariuszy Policji, którzy stracili życie na służbie, w imieniu własnym i całej policyjnej formacji oddali hołd tragicznie zmarłemu policjantowi podkomisarzowi Andrzejowi Strujowi. Poprzez swoją obecność tutaj, pochylenie głów przed tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów oraz modlitwę, policyjny świat oddaje cześć poległym i podkreśla swoje zobowiązanie do zachowania pamięci o tych wszystkich policjantach, którzy działając w ochronie zdrowia i życia obywateli zapłacili w służbie najwyższą cenę i słowa roty ślubowania wypełnili do końca.

Wieńce przed kapliczką, na której trzy lata temu zawisła policyjna tablica upamiętniająca stołecznego funkcjonariusza, w obecności Rodziny podkomisarza Andrzeja Struja złożyli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dzierżak. Znicze zapalił także Dyrektor Biura Nadzoru Ruchu Tramwajów Warszawskich Marcin Kozoń. Na Skwerze Andrzeja Struja zjawiła się także delegacja związkowa, którą reprezentowali wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZP Marek Osiejewski i Tomasz Borowiecki, a także wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Komendy Stołecznej Policji NSZZP Mariusz Wasilewski. Hołd tragicznie zmarłemu policjantowi oddali również mł. insp. w stanie spoczynku Dariusz Krząstek, a także przedstawiciele Internetowego Forum Policyjnego, znajomi i przyjaciele.

Podkom. Andrzej Struj, funkcjonariusz Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego Komendy Stołecznej Policji, służbę w Policji pełnił od 16 lutego 1995 roku. Wykonując obowiązki służbowe wykazywał profesjonalizm i zaangażowanie. Rzetelny, sumienny, odważny i kreatywny w działaniach. Był aktywnym uczestnikiem życia policyjnego. Nigdy nie wahał się przed podjęciem najtrudniejszych wyzwań, nie bał się zareagować, gdy komuś działa się krzywda.

Tak było i 10 lutego 2010 roku, na warszawskiej Woli, przebywający na urlopie Andrzej Struj zareagował na chuligańskie zachowanie dwóch mężczyzn, którzy demolowali tramwaj. Niestety, wtedy napastnicy skierowali swoją agresję na funkcjonariusza. Jeden z nich zaatakował go i kilkakrotnie ranił nożem. Mimo szybko udzielonej pomocy medycznej policjant zmarł w szpitalu. Andrzej Struj miał niespełna 42 lata, pozostawił rodzinę, osierocił dwie córki.

Pośmiertnie awansowany został na stopień podkomisarza Policji, odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

To jak ważne jest dla środowiska policyjnego upamiętnienie jego bohaterskiej postawy, pokazują coroczne uroczystości odbywające się na miejscu tragicznych wydarzeń, gdzie wystawiany jest posterunek honorowy, a hołd składają koledzy oraz kierownictwo Policji.

Warto przypomnieć, że w pierwszą rocznicę śmierci policjanta, Tramwaje Warszawskie ufundowały tablicę pamiątkową, która została umieszczona na kapliczce znajdującej się obok przystanku, na którym doszło do zabójstwa. Natomiast w 10. rocznicę śmierci, na kapliczce została odsłonięta druga tablica, ufundowana przez środowisko policyjne. Na wniosek Komendy Głównej Policji, Rada Miasta Stołecznego Warszawy, 4 lipca 2019 roku, podjęła uchwałę w sprawie nadania miejscu tragicznych wydarzeń nazwy Skwer Andrzeja Struja.

Wyrazem pamięci o stołecznym policjancie jest także odbywający się co roku Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, w którym udział bierze wiele drużyn z kraju jak i zza granicy. Wcześniej były to Halowe Mistrzostwa Warszawy Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. 19 lutego 2010 r., w dniu pogrzebu Andrzeja Struja, odbywał się finał drugich mistrzostw, a biorący w nich udział funkcjonariusze oddali hołd i uczcili minutą ciszy pamięć o swoim koledze. Wtedy to Andrzej „Pułkownik” Kuczyński, wspólnie z obecnym podczas rozgrywek byłym piłkarzem i trenerem Andrzejem Strejlauem, zaproponowali, że kolejne zawody będą upamiętniać policyjnego bohatera.

Te coroczne spotkania popularyzujące sport, kształtujące kulturę organizacyjną formacji, integrujące środowisko mundurowe, ale przede wszystkim oddające hołd naszemu Koledze, stały się tradycją. Z roku na rok turniej zyskiwał coraz większy rozgłos, a do udziału w nim zgłaszało się coraz więcej drużyn. Niestety, ze względu na trwającą pandemię i związane z nią obostrzenia w 2021 roku zawody nie mogły się odbyć. W tym roku na szczęście, jak i w ubiegłym, nic nie stanęło na przeszkodzie, by można je było zorganizować.

XIII Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji pod Patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Sekcji Polskiej IPA, rozpoczął się 8 lutego br. Trzy główne trofea zostały zaprezentowane dzień wcześniej, 7 lutego br., podczas wieczornej gali otwarcia turnieju w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II - siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. Podczas uroczystości wszyscy minutą ciszy uczcili pamięć stołecznego funkcjonariusza oraz wszystkich policjantów, który polegli na służbie, a także wszystkich obrońców Ukrainy, którzy polegli walcząc z rosyjską agresją. Na gali obecna była wdowa po policjancie Anna Struj wraz z jedną z córek Krystyną.

W tym roku do rywalizacji stanęły 64 drużyny, które walczą o palmę pierwszeństwa w trzech kategoriach: kobiet i mężczyzn OPEN oraz mężczyzn 35+. Dzisiaj poznamy zwycięzców turnieju.

10 lutego 2021 roku w 11. rocznicę tragicznej śmierci podkom. Andrzeja Struja, mając na celu upamiętnienie jego bohaterskiego czynu, minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał zarządzenie o ustanowieniu nowej okolicznościowej odznaki - Odznaki imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Pierwsze odznaki wręczono w lipcu 2021 r.

Resort spraw wewnętrznych i administracji podjął następnie decyzję o ustanowieniu Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja, podnosząc tym samym rangę wprowadzonego na początku 2021 roku rozporządzeniem odznaczenia.

Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja przyznawany jest za podjęcie poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia z narażeniem własnego życia lub zdrowia lub za podjęcie w czasie służby czynności ratowania życia ludzkiego ze szczególnym narażeniem własnego życia lub zdrowia. Nadaje go szef MSWiA, z własnej inicjatywy albo na wniosek komendanta głównego Policji. Można go również przyznać pośmiertnie.

Co ważne, poza symbolicznym medalem przewidziano dodatkowe uhonorowanie osób, którym go przyznano, poprzez wprowadzenie prawa do podwyższenia emerytury policyjnej o 1 proc. podstawy jej wymiaru.

Tekst:: BKS KGP mw

Zdjęcia: Jacek Herok "Gazeta Policyjna", Grzegorz Utnik Gabinet KGP

  • policjant układa wieniec pod Tablicą Pamięci
  • pod Tablicą Pamięci poległym hołd oddaje Komendant Główny Policji wraz z dwoma Zastępcami. Z boku widać dwóch funkcjonariuszy pełniących wartę honorową
  • pod Tablicą Pamięci poległym hołd oddaje Komendant Główny Policji wraz z dwoma Zastępcami. Z boku widać dwóch funkcjonariuszy pełniących wartę honorową

Film Pamięci

Opis filmu: Pamięci

Pobierz plik Pamięci (format mp4 - rozmiar 37.84 MB)

Powrót na górę strony