Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Chciałbym życzyć każdemu komendantowi takich policjantów”

Co jakiś czas na ręce komendanta jednostki trafiają wyrazy uznania dla służby policjantów różnych pionów. Tym razem mieszkańcy wyrazili uznanie dla funkcjonariuszki "dochodzeniówki" i policjanta ruchu drogowego. Takie słowa to wspaniała nagroda za zaangażowanie w trudną służbę, jaką co dzień wykonują mundurowi.

Policjanci codziennie służą innym. Podejmując interwencje często stają pomiędzy stronami konfliktu lub spotykają się z ostracyzmem, gdy stoją na straży prawa i egzekwują przestrzeganie przepisów. To sprawia, że wykonywane przez nich zadania są obarczone dużą odpowiedzialnością i nierzadko ciężarem niezadowolenia osób, wobec których są zobowiązani podejmować czynności służbowe.

Z drugiej strony są jednak ci, którym pomoc policjantów jest niezbędna, a często ma bezpośredni wpływ na ich całe życie.

Momenty w służbie policyjnej, w których funkcjonariusze słyszą słowa podziękowania za swoją służbę to wspaniała nagroda za ich zaangażowanie.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Lipnie wpłynęły tym razem podziękowania dla funkcjonariuszki dochodzeniówki i policjanta ruchu drogowego.

Pierwsze dotyczyły pracy nad sprawą niszczenia nagrobka i prowadzonego przez policjantkę postępowania w tej sprawie. Wdzięczni mieszkańcy podkreślili, że dzięki zaangażowaniu w proces wykrywczy i profesjonalnemu przygotowaniu aktu oskarżenia sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego i skazał go prawomocnym wyrokiem.

Inny mieszkaniec docenił postawę i profesjonalizm funkcjonariusza "drogówki". Pisał także o jego życzliwym podejściu pomimo podejmowania stanowczych działań związanych z reagowaniem na popełnione przez mieszkańca wykroczenie.

„Korzystając z okazji chciałem jeszcze raz podziękować, że dzięki Państwa pracy ja i wielu obywateli może się czuć bezpiecznie, a gdy spotykamy Policję na swojej drodze i mamy do czynienia z osobami jak Pan aspirant to dostrzegamy nie tylko stróża prawa, ale osobę, która jest na prawdziwej służbie, jaką niesie ze sobą mundur Policji. Dlatego chciałbym życzyć każdemu komendantowi takich policjantów w swoich szeregach.”

(KWP w Bydgoszczy / kp)

Powrót na górę strony