Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania kontyngentu humanitarnego polskiej Policji w Ukrainie

Data publikacji 23.02.2023

W związku z trwającą wojną w Ukrainie oraz bilateralnymi ustaleniami międzyresortowymi, powstała potrzeba podjęcia niezwłocznych działań mających na celu usuwanie niebezpiecznych przedmiotów, głównie materiałów wybuchowych, w miejscach wcześniejszego stacjonowania wojsk rosyjskich. Skutkiem ich rozmieszczenia było zaminowanie terenów zamieszkałych przez ludność cywilną. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołano kontyngent humanitarny Policji, który został skierowany do działań na terytorium Ukrainy w celu udzielenia wsparcia i pomocy stronie ukraińskiej. W skład kontyngentu weszło prawie 100 funkcjonariuszy i dwa psy służbowe.

Działania minersko - pirotechniczne na terenie Ukrainy w celu usunięcia niebezpiecznych przedmiotów szczególnie zagrażających ludności cywilnej, rozpoczęto w październiku 2022 roku. Do działań kontyngentu humanitarnego Policji został skierowany odpowiedni sprzęt, dzięki któremu było możliwe przeprowadzenia tego niezwykle trudnego i wymagającego zadania.

W takcie prowadzonych działań minersko-pirotechnicznych, w ramach planowanego oczyszczenia obszarów i obiektów z niebezpiecznych i wybuchowych przedmiotów, kontyngent humanitarny Policji przetrałował łącznie ponad 342 tys. m2 powierzchni, z czego oczyszczonych zostało ponad 43,5 tys. m2 powierzchni oraz przetrałował i oczyścił ponad 17,5 tys. m dróg. Ponadto w trakcie działań ujawnionych zostało blisko 2000 sztuk niebezpiecznych i wybuchowych materiałów (m.in. miny, granaty, pociski artyleryjskie, amunicję) oraz prawie 700 kg pozostałości bojowych.

W trakcie działań kontyngentu na terenie Ukrainy funkcjonariusze przepracowali łącznie prawie 30 tysięcy godzin, pokonując drogę ponad 53 tysięcy kilometrów.

Podkreślenia wymaga fakt, że w trakcie działań miało miejsce 129 alarmów przeciwlotniczych, w czasie których funkcjonariusze musieli przebywać w schronach.

Niewątpliwie największymi trudnościami, z którymi musieli zmierzyć się polscy policjanci była duża ilość „neutralnych” przedmiotów metalowych pozostających na obszarze prowadzonych prac, wzmożony ruch miejscowej ludności oraz miejsca trudno dostępne.

Podkreślić należy, że nie odnotowano żadnych wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem polskich funkcjonariuszy. Priorytetem było bezpieczeństwo i współpraca ze stroną ukraińską.

Strona ukraińska jest bardzo wdzięczna za okazaną pomoc i wsparcie podczas tych niezwykle trudnych działań.

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP)

 • tablica informacyjna stojąca na skraju drogi w języku ukraińskim informująca o zaminowanym terenie
 • zabezpieczona mina i jej elementy
 • dwa pociski
 • policyjny pirotechnik przed zniszczonym budynkiem
 • dwaj policjanci we wnętrzu karetki udzielają pomocy poszkodowanemu
 • policjant stoi przed karetką pogotowia
 • pociski artyleryjskie zabezpieczone przez policjantów
 • policjant trzyma urządzenie sterujące robotem pirotechnicznym stoi na polu
 • policjanci sprawdzają zniszczony budynek z użyciem robota
 • robot pirotechniczny podczas pracy w zniszczonym budynku
 • robot pirotechniczny podczas pracy w zniszczonym budynku
 • robot pirotechniczny podczas pracy w zniszczonym budynku
 • policjant przeszukuje pomieszczenie w zniszczonym budynku
 • pirotechnik wchodzi schodami do piwnicy
 • pirotechnik w trakcie pracy piwnicy
 • dwaj policyjny pirotechnicy sprawdzają teren
 • policyjny pirotechnik bada grunt
 • znalezione pociski w drewnianej skrzynce
 • zabezpieczone pociski w metalowych skrzynkach
 • pociski w metalowych skrzynkach
 • spalony samochód stojący na zalesionym terenie
 • pocisk leżący na śniegu
 • pocisk
 • teren zaznaczony czerwona farbą
 • uszkodzony blok mieszkalny
 • pocisk trzymany w ręku
 • pocisk
 • fragment pocisku, który utkwił na drzewie
 • barykada z worków utworzona na drodze
 • policjanci jadący w pojeździe służbowym
 • znak ostrzegający przed minami
 • zawleczka granatu trzymana na dłoni
 • trzymany w ręce drewniany pal
 • leżące obok busa elementy pocisków rakietowych
 • policjant siedzi przy komputerze
 • fragment pocisku rakietowego leżący na ziemi
 • element pocisku rakietowegio
 • pocisk
 • fragment pocisku lezy na ziemi obok szpadla
Powrót na górę strony