Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Efekty pracy CBŚP w 2022 roku

Data publikacji 28.02.2023

Przejęte ponad 11,1 ton narkotyków, prawie 245 mln szt. papierosów, blisko 213 ton tytoniu, zabezpieczone ponad 760 mln zł mienia należącego do podejrzanych, a także zlikwidowane 42 laboratoria narkotyków syntetycznych, 19 fabryk papierosów, 17 wytwórni krajanki tytoniowej i 20 plantacji konopi, to tylko niektóre efekty pracy policjantów CBŚP w 2022 roku. W odprawie podsumowującej miniony rok nadinsp. Paweł Półtorzycki, zwrócił się do uczestników zbiórki słowami: „Za wszystkie osiągnięte wyniki bardzo dziękuję, ale pamiętajmy, że zawsze można zrobić więcej” – zachęcając do wytężonej pracy w 2023 roku.

Uroczysta zbiórka, jaką jest odprawa podsumowująca pracę CBŚP w 2022 roku odbyła się wczoraj w siedzibie Centralnego Biura Śledczego Policji. Gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyła kadra kierownicza CBŚP, był nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, który w pierwszej kolejności podziękował za ciężką pracę w 2022 roku, zachęcając policjantów i pracowników CBŚP do wytężonych działań na rzecz walki z zorganizowanymi grupami przestępczymi w 2023 roku.

Komendant CBŚP nadinsp. Paweł Półtorzycki przedstawił rezultaty osiągnięte w 2022 roku w odniesieniu do minionych lat, omówił również cele i zadania stojące przed Centralnym Biurem Śledczym Policji w 2023 roku.

Podsumowując 2022 rok należy podkreślić, że policjanci CBŚP zebrali materiał dowodowy, który umożliwił przedstawienie zarzutów prawie 3,9 tys. osobom (2021 r. – prawie 3,8 tys.). Ponad połowa podejrzanych tj. prawie 2,3 tys. (2021 r. – prawie 2,2 tys.) usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a 216 osobom przedstawiono zarzuty kierowania takimi grupami (2021 r. – 202).

Efektywna walka ze zorganizowaną przestępczością skutkowała również likwidacją zaplecza finansowego grup przestępczych i zabezpieczeniem ich majątków. 2022 rok był kolejnym rekordowym rokiem pod względem zabezpieczenia mienia należącego do podejrzanych. W minionym roku przejęto mienie warte ponad 760 mln zł (2021 r. –  ponad 704 mln zł).

Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie trafiło łącznie ponad 11,1 ton narkotyków (2021 – ponad 11,3 ton), w tym 2,7 ton przejęto poza granicami Polski (2021 - 4,8 ton). Ponadto funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 42 laboratoria narkotyków syntetycznych (2021 – 40) oraz 20 plantacji konopi (2021 – 43). Warto podkreślić, że w trakcie prowadzonych działań zabezpieczono również prekursory narkotykowe i chemikalia, służące do produkcji środków odurzających i substancji psychoaktywnych, co uniemożliwiło wytworzenie ogromnych ilości narkotyków.

W ramach walki z szarą strefą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali 19 fabryk papierosów (2021 – 19), jak również 17 wytwórni krajanki tytoniowej (2021 – 16). Przejęto także prawie 245 mln sztuk papierosów (2021 – ponad 280 mln szt.) oraz prawie 213 ton tytoniu (2021 – ponad 541 ton).

Policjanci CBŚP w roku 2022 roku wyeliminowali z rynku 599 jednostek nielegalnej broni palnej, przy czym w 2021 roku przejęto 760 sztuk takiej broni.

Podsumowując pracę policjantów CBŚP trudno nie docenić współpracy z innymi służbami i instytucjami, takimi jak: Prokuratury, Komendy Wojewódzkie Policji, Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna, Główny Inspektorat Sanitarny, Generalny Inspektorat Informacji Finansowej i inne. Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła współpraca międzynarodowa ze służbami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu, Eurojustu czy Olafu.

Najciekawsze realizacje przeprowadzone w 2022 roku:

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.38 MB)

Powrót na górę strony