Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odwaga, męstwo, patriotyzm… Lubuska Policja oddała hołd Żołnierzom Wyklętym

Data publikacji 01.03.2023

1 marca w całej Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Hołd żołnierzom, którzy dając opór komunistycznej władzy tracili życie za Polskę pragnąc do końca uczynić ją prawdziwie wolną i niepodległą, oddali także policjanci. Podczas wojewódzkich obchodów dzisiejszego święta lubuskich stróży prawa reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Jarosław Pasterski.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy oraz za krew przelaną w obronie Ojczyzny. To święto poświęcone członkom organizacji i grup niepodległościowych, które po zakończeniu II Wojny Światowej podjęły walkę o suwerenność i niepodległość Polski. 1 marca oddajemy hołd poległym i zamordowanym w nierównej walce o demokratyczne społeczeństwo. W każdy możliwy sposób przeciwstawiali się oni sowieckiej agresji i reżimowi komunistycznemu.

Pierwszym punktem tegorocznych obchodów było złożenie przez przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz służb mundurowych wiązanek kwiatów pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego. Chwilę później delegacje przeniosły się do parku 750-lecia Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający Żołnierzy Wyklętych. To tam wspomniano historię Żołnierzy Wyklętych oraz oddano im hołd za opór wobec komunistycznej władzy i poswięcenie życia za niepodległą Polskę. Następnie uroczystości przeniosły się do Zielonej Góry, gdzie w konkatedrze Biskup Zielonogórsko – Gorzowski Tadeusz Lityński odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Zaraz po tym kompania wojskowa, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji publicznych, służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Zielonej Góry przeszli na Plac Majora Adama Lazarowicza. To tam, pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych odbyły się główne obchody dzisiejszego święta. Po podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego ponownie powrócono do wydarzeniem sprzed blisko 80 lat, wspominając odwagę, męstwo i patriotyzm Żołnierzy Wyklętych. W trakcie uroczystości wręczono także odznaczenia państwowe.

Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, nawiązując do bohaterów tamtych wydarzeń, powiedział: „Dzisiejsze święto jest wyrazem hołdu żołnierzom drugiej konspiracji za ich odwagę, męstwo, niezłomną postawę patriotyczną, przywiązanie do tradycji niepodległościowych i krew przelaną za wolną Ojczyznę. Te święto obchodzimy pierwszego marca i to właśnie pierwszego marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu komunistyczni siepacze zamordowali strzałem w tył głowy przywódców IV Dowódctwa Zrzeszenia Wolność i Niepodległość – pułkownika Łukasza Cieplińskiego i majora Adama Lazarowicza. (…) Jesteśmy dzisiaj wdzięczni ten hołd 300-tysięcznej rzeszy żołnierzy drugiej konspiracji. Ludzi, którzy po wygranej wojnie z Niemcami powiedzieli: nie – nie zgadzamy się na kolejną okupację Polski – sowiecką okupację.”

Pod Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych złożono wiązanki kwiatów, a uroczystości zakończyły się odczytaniem Apelu Poległych oraz oddaniem salwy honorowej przez kompanię wojskową. Jak każdego roku, w wojewódzkich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyli lubuscy stróże prawa, na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektorem Jarosławem Pasterskim oraz pełniącym obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze podinspektorem Tomaszem Szudą.

 

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 • Tablica informacyjna dotycząca rotmistrza Witolda Pileckiego.
 • Żołnierz pełniący wartę przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego.
 • Wojewoda Lubuski składa kwiaty przed pomnikiem.
 • Komendanci służb mundurowych oddają honor przed pomnikiem.
 • Posterunek honorowy przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego.
 • Kapelan wojskowy podczas modlitwy podczas uroczystości.
 • Wojewoda Lubuski i Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oddają hołd przed pomnikiem.
 • Komendanci służb mundurowych składają kwiaty przed pomnikiem.
 • Złożenie kwiatów przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.
 • Posterunek honorowy żołnierzy przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.
 • Poczet sztandarowy Lubuskiej Policji w kościele.
 • Wejście pocztu sztandarowego żołnierzy do kościoła.
 • Funkcjonariusze i inne osoby w kościele.
 • Funkcjonariusze i żołnierze w kościele.
 • Prezentacja sztandaru wojskowego w kościele.
 • Prezentacja sztandaru policyjnego w kościele.
 • Policyjny radiowóz, a w tle osoby idące w marszu.
 • Policjant drogówki podczas zabezpieczenia uroczystości.
 • Posterunek honorowy przy pomniku Żołnierzy Wyklętych.
 • Poczet flagowy podczas podniesienia flagi na maszt.
 • Oddanie honorów podczas wykonywania hymnu państwowego.
 • Kompania honorowa żołnierzy.
 • Wojewoda Lubuski wręcza odznaczenie państwowe kobiecie.
 • Wojewoda Lubuskie wręcza odznaczenie państwowe mężczyźnie.
 • Wojewoda Lubuskie przemawia podczas uroczystości.
 • Płomień na tle pomnika.
 • Szczyt sztandaru policyjnego na tle flagi Polski.
 • Młodzież podczas śpiewania patriotycznych pieśni.
 • Kompania honorowa żołnierzy.
 • Żołnierze i funkcjonariusze podczas uroczystości.
 • Żołnierz orkiestry w trakcie wykonywania utworu.
 • Oddanie salwy honorowej przez żołnierzy.
 • Dyrygent orkiestry wojskowej podczas uroczystości.
 • Oddanie hołdu przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.
 • Żołnierze oddają hołd przed pomnikiem.
 • Żołnierze oddają hołd przed pomnikiem.
 • Komendanci służb mundurowych oddają hołd przed pomnikiem.
 • Żołnierz na tle kompanii honorowej.
 • Oddanie honorów przed pomnikiem.
Powrót na górę strony