Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

BAT Polska i Policja wspólnie przeciw szarej strefie

Data publikacji 02.03.2023

Od 2 marca 2023 r. BAT Polska i Komenda Główna Policji oficjalnie rozpoczynają systemową współpracę w zakresie zwalczania nielegalnej produkcji i handlu wyrobami tytoniowymi, a także ujawniania i eliminowania z obrotu gospodarczego wyrobów tytoniowych pochodzących z nielegalnych źródeł.

Uroczyste sygnowanie porozumienia nastąpiło 2 marca w Komendzie Głównej Policji. Ze strony BAT dokument podpisali członkowie Zarządu spółki: Asli Ertonguc - General Manager Poland& Baltics i  Piotr Stefaniak – Dyrektor Finansowy,  a ze strony Policji, nadinspektor Paweł Dobrodziej - Zastępca Komendanta Głównego Policji, przy udziale insp. Magdaleny Nguyen-Fudala - Dyrktor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz insp. Marka Odyńca - Zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Przedmiotem porozumienia jest wymiana informacji na temat produkcji i obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, sposobów ich rozpoznawania i metod produkcji oraz wiedzy i doświadczeń przydatnych w wykrywaniu przestępstw w tym obszarze.

BAT konsekwentnie wspiera działania zmierzające do walki z szarą strefą, m. in. organizując konferencje dla CBŚP i pionu ekonomicznego Policji z udziałem KAS, Straży Granicznej, z udziałem pracowników zagranicznych służb dyplomatycznych i międzynarodowego grona ekspertów. W tym roku konferencja zostanie zorganizowana już po raz szesnasty. Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością tytoniową przyczynia się do ograniczania strat budżetowych nie tylko Polski, ale także innych państw Europy i Skandynawii.

BAT Polska jest także stałym partnerem konferencji organizowanych przez Krajową Grupę Zadaniową ds. Wyrobów Tytoniowych Służb Celnych  w Białymstoku. Ponadto, firma angażuje się we wsparcie koordynacji transgranicznych działań służb, szkolenie dla komendantów i naczelników wydziałów dw. z przestępczością ekonomiczną wszystkich komend powiatowych z tzw. ściany wschodniej.

Augustowska fabryka BAT gościła w ubiegłych latach uczestników konferencji służb celnych Grupy Wyszehradzkiej.

W uzasadnieniu porozumienia wskazuje się na wzrost liczby przestępstw tego typu oraz pojawienie się nowych metod działania sprawców w ostatnim czasie. Warto zauważyć, że dzięki usprawnieniu systemu nadzoru nad akcyzą, lepszej kontroli granicznej i zwiększonej egzekucji udział szarej strefy spadł z 18,3 proc. w 2015 r. do 4,9 proc. w pierwszym  półroczu 2022 r. Sukces ten został niewątpliwie osiągnięty dzięki wspólnym wysiłkom Policji, KAS i Ministerstwa Finansów.

Tekst: Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP

Foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP

  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
Powrót na górę strony