Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współpracy

Data publikacji 09.03.2023

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski podpisał z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy Panem Waldemarem Sieńko ważne porozumienie. Umowa dotyczy współpracy obu instytucji.

Porozumienie podpisane dzisiaj (09.03.2023r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zostało zawarte w celu zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakresem swoim obejmuje przeciwdziałanie i wykrywanie nielegalnych praktyk rynkowych i oszustw żywnościowych, w szczególności określonych w Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Współpraca nasza, co wynika z podpisanego dokumentu, dotyczyć będzie w szczególności:

  • wymiany informacji o nieprawidłowościach na rynku artykułów rolno-spożywczych,
  • przeprowadzana wspólnych szkoleń,
  • wymiany doświadczeń w zakresie zwalczania oszustw żywnościowych.
  • Podpisanie porozumienia.
  • Moment podpisania porozumienia.
  • Porozumienie podpisywane przy stole konferencyjnym.
  • Gratulacje pod podpisaniu porozumienia.
  • Zaprezentowanie porozumienia.
Powrót na górę strony