Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji na Targach Security & Policing 2023

Organizowane w Wielkiej Brytanii Targi Security & Policing to ważny punkt na mapie wydarzeń związanych z prezentacją i promocją najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa. Wśród uczestników tegorocznej odsłony Targów nie zabrakło przedstawicieli polskiej Policji na czele z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem.

Organizowane w miejscowości Farnborough Targi Security & Policing 2023 to międzynarodowe przedsięwzięcie wystawiennicze, które regularnie gromadzi wiodących producentów oraz dostawców nowoczesnych rozwiązań i technologii sektora bezpieczeństwa. Wśród goszczących wystawę są między innymi przedstawiciele agencji rządowych oraz  resortów obrony i bezpieczeństwa z całego świata.

Udział w Targach stwarza okazję do zapoznania się z koncepcyjnymi projektami oraz innowacyjnymi technologiami znajdującymi zastosowanie w strategicznych obszarach bezpieczeństwa publicznego i przemysłowego. Zakres tematyczny Targów obejmuje swoim zasięgiem większość obszarów aktywności organów ścigania, w tym społecznie tak istotnych jak bezpieczeństwo na drogach, ochrona danych, bezpieczeństwo w miejscach publicznych, eliminacja zagrożeń cyfrowych, bezpieczeństwo transakcji finansowych i inne.

Organizowane w Wielkiej Brytanii Targi to także dobra okazja do nawiązania kontaktów z przedstawicielami międzynarodowych firm z sektora bezpieczeństwa i porządku publicznego. I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak spotkał się z wybranymi reprezentantami kilkunastu podmiotów - globalnych dostawców usług, produktów i technologii bezpieczeństwa i ochrony. Spotkania posłużyły jako okazja do zapoznania się z ofertą, wymiany doświadczeń oraz perspektyw nawiązania współpracy w kontekście ewentualnego transferu produktów i usług.

Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii I Zastępca Komendanta Głównego Policji spotkał się również z panem Markiem Goldsack – Dyrektorem Departamentu ds. Eksportu Technologii z Zakresu Obronności i Bezpieczeństwa w Ministerstwie Biznesu i Handlu Wielkiej Brytanii. Spotkanie dotyczyło perspektyw zacieśnienia polsko-brytyjskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Z kolei kwestia dwustronnej współpracy oraz jej potencjalnych obszarów była przedmiotem spotkania Zastępcy Szefa polskiej Policji z panem Philipem Douglasem, Dyrektorem Generalnym Straży Granicznej Wielkiej Brytanii.

W Targach Security & Policing I Zastępcy KGP towarzyszył Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP, insp. Przemysław Więcław.

Warto zaznaczyć, że już wkrótce, bo w kwietniu 2023 roku w Kielcach, zorganizowane zostaną Targi POLSECURE wraz z towarzyszącą im Międzynarodową Konferencją Policyjną. Organizacja tej imprezy to odpowiedź na szeroki, pozytywny oddźwięk ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia oraz kolejna możliwość integracji w ramach międzynarodowego gremium sił Policji.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony