Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie i umowa na budowę Posterunku Policji w Niemczu podpisane

Data publikacji 16.03.2023

Dziś (16.03.2023 r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy podpisano ważne porozumienie i umowę. Na ich podstawie wkrótce w Niemczu wybudowany zostanie nowy Posterunek Policji.

Porozumienie, dotyczące przekazania kwoty 500 tysięcy złotych przez Gminę Osielsko na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podpisali: Zastępca Wójta Gminy Osielsko Pan Krzysztof Lewandowski z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcinem Woźniakiem. Na jego podstawie, przekazana na rzecz policji kwota, zostanie przeznaczona na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Niemczu.

Także dzisiaj (16.03) Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Marcin Woźniak, reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, podpisał umowę z Wiceprezesem Zarządu Panem Dariuszem Cembrowiczem reprezentującym Sp. z o. o. Bydgosta z Bydgoszczy. Przedmiotem tej umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Posterunek Policji w Niemczu – budowa siedziby, Niemcz ul. Bydgoska…” w  formule „zaprojektuj i wybuduj”. Spółka z o.o. Bydgosta została wyłoniona w wyniku przetargu publicznego ogłoszonego przez KWP w Bydgoszczy na wykonanie tej inwestycji.

Początkiem tej inicjatywy było podpisanie we wrześniu 2021 roku listu intencyjnego, wyrażającego wolę współpracy przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie siedziby Posterunku Policji w Niemczu. Sygnatariusze listu: Wójt Gminy Osielsko Pan Wojciech Sypniewski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim zapewnienie miejsca obsługi interesantów, jako konieczne uznali budowę nowej siedziby posterunku. W tym celu, Gmina Osielsko przekazała policji działkę o powierzchni 1.749 m2 położoną w Niemczu przy ulicy Bydgoskiej. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy natomiast zobowiązała się do zbudowania na tej działce posterunku policji. Zasięgiem swojego działania nowy posterunek obejmować będzie gminę Osielsko i wszystkie jej sołectwa, a warunki obsługi interesantów, a także pracy policjantów, zmienią się diametralnie.

Powrót na górę strony