Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „Interdyscyplinarność warunkiem skutecznej pomocy – przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym”

Data publikacji 01.04.2023

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, wspólnie z Biurem Karier Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach, zorganizowała seminarium na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie „Interdyscyplinarność warunkiem skutecznej pomocy - przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym” zgromadziło wielu ekspertów. Jego założeniem było zebranie grupy specjalistów, którzy podejmują się działań w zakresie pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym przemocą w rodzinie.

Seminarium otwarła Zastępca Kanclerza ds. administracji i zarządzania mieniem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Krystyna Adamska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach dr Anna Zasada – Chorab oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Katarzyna Wesołowska, które przywitały przybyłych gości i podkreśliły istotę interdyscyplinarnego podejścia do problemu, jakim jest przemoc w rodzinie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Grzegorz Rak, Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Chorzowie Anita Kaliska-Ząbek, Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Przystań” w Świętochłowicach Katarzyna Michalak, Kuratorzy Okręgowi Sądów Okręgowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Katowicach oraz Pani Dorota Niedzielska-Barczyk ze Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Odbiorcami seminarium byli m.in. Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych województwa śląskiego, policjanci Komend Miejskich i Powiatowych - Koordynatorzy Procedury „Niebieskie Karty”, studenci Uniwersytetu Śląskiego oraz przedstawiciele Miejskich i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie wydarzenia przedstawiono zakres możliwości pomocy i omówiono możliwości zwiększenia efektywności działań instytucji, które na co dzień udzielają pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem m.in. przemocą w rodzinie. Seminarium pozwoliło także na wymianę doświadczeń oraz poglądów w tym zakresie.

Podczas spotkania, wykłady przeprowadzili: Prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice–Wschód Joanna Kosińska, Sędzia Sądu Rejonowego Katowice–Zachód Magdalena Niemiec, dr hab. prof. Olga Sitarz ze Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim Celina Uherek–Biernat, Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie Ewelina Nowak, pani Małgorzata Chatys z Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Kazek oraz podkom. Ewelina Stępień–Hajda z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Seminarium spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród uczestników, którzy podkreślili wagę zagadnienia w kontekście wdrażanych zmian w obszarze przeciwdziałania przemocy.

 • Zdjęcie. Widoczne stoiska organizatorów seminarium oraz uczestnicy wydarzenia
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy konferencji, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczny prelegent seminarium
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Zdjęcie. Fragment prezentacji z napisem: Seminarium „Interdyscyplinarność warunkiem skutecznej pomocy – przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym” Katowice, 29 marca 2023 r.
 • Zdjęcie. Widoczny prelegent seminarium
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci seminarium na scenie
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Zdjęcie. Widoczni uczestnicy konferencji, w tym umundurowani policjanci
 • Zdjęcie. Widoczny prelegent seminarium
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci na scenie oraz uczestnicy wydarzenia na widowni
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci seminarium na scenie
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Zdjęcie. Widoczny prelegent seminarium
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Zdjęcie. Widoczni prelegenci na scenie oraz uczestnicy wydarzenia na widowni
  Fot. Katarzyna Stołpiec. Mat. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Powrót na górę strony