Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zima za nami, ale nadal uważajmy na niskie temperatury

Data publikacji 03.04.2023

Miniona zima, z uwagi na niskie temperatury powietrza, nie dla wszystkich była okresem bezpiecznym, a w szczególności, jak co roku, była realnym zagrożeniem dla osób w kryzysie bezdomności.

Miniona zima, z uwagi na niskie temperatury powietrza, nie dla wszystkich była okresem bezpiecznym, a w szczególności, jak co roku, była realnym zagrożeniem dla osób w kryzysie bezdomności.

Policjanci podczas służby zwracali szczególną uwagę na miejsca, gdzie mogły szukać schronienia i nocować osoby w kryzysie bezdomności. Były to zazwyczaj pustostany, ogródki działkowe, altanki. Jak co roku policjanci monitorowali sytuację tych osób, oferując pomoc każdemu, kto jej potrzebował odnajdując takie osoby, zawsze proponowali pomoc w dotarciu do ośrodków zapewniających bezpieczne schronienie, bezpłatny nocleg, ciepły posiłek.

Kiedy na zewnątrz panowały niskie temperatury, wiele osób narażonych było na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Zagrożenie dotyczyło także osób będących pod wpływem alkoholu. W takich przypadkach Policja doprowadzała te osoby do miejsc zamieszkania, izb wytrzeźwień lub innych określonych przepisami, policyjnych pomieszczeń w celu wytrzeźwienia.
Policjanci, przygotowując się do zadań związanych ze spadkiem temperatur powietrza, wyprzedzająco już w okresie jesiennym aktywnie realizowali zadania, wśród których można wymienić:

  • nawiązywanie aktywnej współpracy z władzami samorządowymi oraz instytucjami pomocowymi celem aktualizacji danych adresowo-kontaktowych, które w jednostkach organizacyjnych Policji były dostępne całodobowo;
  • identyfikowanie grup osób wysokiego ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska bezdomności i bieżące monitorowanie jego skali, m.in. z wykorzystaniem narzędzia, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie jedną z kategorii zagrożeń jest „Osoba bezdomna wymagająca pomocy";
  • prowadzenie rozpoznania osobowego pod kątem ujawnienia osób starszych i niedołężnych mieszkających samotnie, celem podejmowania stosownych do zagrożeń działań,
  • działania informacyjne wśród osób nieporadnych życiowo, a także w kryzysie bezdomności w zakresie możliwości i zakresu uzyskania pomocy;
  • przekazywanie do właściwych ośrodków pomocy społecznej informacji dotyczących osób samotnych, które ze względu na sytuację życiową (podeszły wiek, nieporadność w poruszaniu się) mogły być szczególnie narażone na skutki działania niskich temperatur.

Pomimo ww. działań Policji oraz innych służb, wskazać należy, iż od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. zarejestrowano na terenie kraju 28 zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu, tj. o 16 mniej niż w analogicznym okresie 2021/2022.

W okresie 2020/2021 zarejestrowano 63 zgony, w okresie 2019/2020 zarejestrowano 30 zgonów, natomiast w okresie 2018/2019 zarejestrowano 73 zgony.

Najwięcej przypadków zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu odnotowano w takich miejscach jak: łąka, pole, las, rzeka, sad (8), ulica, droga (6), pustostan, garaż oraz posesja, pomieszczenie gospodarcze (po 4). 8 przypadków odnotowanych zgonów to osoby w kryzysie bezdomności, co stanowi ok. 28,6% wszystkich zarejestrowanych zgonów osób z powodu wychłodzenia organizmu w tym okresie. Stwierdzono również, że w 10 przypadkach osoby bezpośrednio przed zamarznięciem spożywały alkoholu.

Zwracamy się z apelem, aby w bieżącym roku, w tym w okresie jesienno-zimowym nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Zgłoszenia można przekazywać pod numer alarmowy 112. Ponadto miejsca, gdzie przebywają osoby będące w kryzysie bezdomności wymagające pomocy można wskazać z wykorzystaniem ogólnopolskiej  aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Sami również starajmy się okazać życzliwość i wyciągnąć pomocną dłoń w kierunku tych, którzy tej pomocy potrzebują.

Nie przechodźmy obok takich osób obojętnie. Pamiętajmy, jeden telefon może uratować czyjeś życie!

(Biuro Prewencji KGP)

 

Powrót na górę strony