Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty dla przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości

Data publikacji 18.04.2023

W dniach 11 – 13 kwietnia 2023 r. na terenie Ogrodu Zoologicznego w Łodzi odbyły się warsztaty dla przedstawicieli organów wymiaru sprawiedliwości organizowane przez Fundację WWF Polska oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu LIFE SWiPE "Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe” dotyczące przeciwdziałania przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie.

Tematyka warsztatów koncentrowała się na przeciwdziałaniu przestępczości wymierzonej w środowisko naturalne, w szczególności dotyczącej ochrony przyrody w kontekście Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) oraz omówieniu największych wyzwań i potrzeb w walce z przestępczością przeciwko dzikiej przyrodzie.

Warsztaty kierowane były przede wszystkim do prokuratów i sędziów z całej Polski. Ich celem była wymiana podglądów i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów uczestniczących w przedsięwzięciu oraz dyskusja dotycząca problematyki związanej z nielegalnym handlem gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Wśród prelegentów znaleźli się eksperci m.in. z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Krajowej Administracji Skarbowej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Prokuratury Krajowej.

Prelegenci omówili problematykę związaną ze zwalczaniem tego typu przestępczości, w tym praktyczne aspekty prowadzenia postępowań, prezentację okazów CITES oraz produktów z nich wytworzonych, współpracę z biegłymi i ekspertami różnych dziedzin. Szkolenie miało również charakter zajęć praktycznych na terenie Ogrodu Zoologicznego dotyczących m.in. rozpoznawania okazów i charakterystyki gatunków zagrożonych wyginięciem.  

Podkreślenia wymaga, że zwalczanie przestępczości naruszającej dobro chronione środowiska naturalnego jest jednym z zadań priorytetowych ujętych w Planie działalności Komendanta Głównego Policji na lata 2021 – 2023.

(Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP)

  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
  • okazy CITES oraz produkty z nich wytworzone
Powrót na górę strony