Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólne ćwiczenia polskiej i czeskiej Policji

Data publikacji 04.05.2023

Za naszą południową granicą, w Jeseniku, odbyły się czesko - polskie ćwiczenia transgraniczne pod kryptonimem „Hranice 2023 I”. Działania miały na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy policjantami z Polski i z Czech między innymi w zakresie zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych. Zdobyte podczas wspólnej akcji doświadczenia będą procentowały w przyszłości i przyczynią się do jeszcze lepszej współpracy organów ścigania.

Z inicjatywy komendanta jesenickiej jednostki czeskiej Policji płk. mgr. Ivana Petrisce odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Hranice 2023 I”, w których z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku uczestniczyli m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku kom. Piotr Danik oraz Komendant Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju podkom. Przemysław Płaskoń oraz mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, a także czescy policjanci.

Przeprowadzone wspólne działania miały na celu przede wszystkim zacieśnienie współpracy pomiędzy jednostkami Policji i Straży Granicznej z przygranicznych regionów Polski i Republiki Czeskiej w zakresie zwalczania przestępczości. Dodatkowo podczas ćwiczeń funkcjonariusze prowadzili na drogach łączących kraje kontrole pojazdów, sprawdzając przewożone ładunki oraz stan trzeźwości kierujących.

Wspólne działania Policji czeskiej i polskiej są niezwykle ważne w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej. Współpraca organów ścigania z Polski i Czech przyczynia się także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób zamieszkujących na styku granic.

mł. asp. Tomasz Nowak

Źródło: KPP w Kłodzku
mł. asp. Tobiasz Fąfara
tel. 606 754 529

  • Na dworze stojące przy drodze osoby w kamizelkach odblaskowych
  • dwóch mężczyzn siedzących wewnątrz pomieszczenia przed ekranami monitorów
  • stojący przy drodze samochód typu bus z masztem
Powrót na górę strony