Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta zbiórka związana z podpisaniem aktu erekcyjnego budowy nowego Posterunku Policji w Męcince

Data publikacji 12.05.2023

Dolny Śląsk to prężnie rozwijające się województwo, co wiąże się także ze stałą potrzebą intensyfikacji policyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Sprawie funkcjonujące służby i wszelkie czynności podejmowane w celu zwiększenia dostępności do świadczonych m.in. przez Policję usług, są niezmiernie ważne dla każdego z nas. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dynamiczny rozwój i stała modernizacja wyposażenia oraz policyjnych obiektów. Wczoraj podczas uroczystej zbiórki na ternie gminy Męcinka w powiecie jaworskim doszło do podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowoczesnego Posterunku Policji w Męcince. W spotkaniu udział wzięli m.in.: Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski.

Wszystko zaczęło się od rozmów z mieszkańcami i inicjatyw podejmowanych przez samorządowców oraz funkcjonariuszy Policji, które to finalnie doprowadziły do ważnego spotkania w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Miało ono miejsce w październiku ubiegłego roku, a związane było bezpośrednio z podpisaniem umowy na budowę całkiem nowego Posterunku Policji Męcince na terenie powiatu jaworskiego. Policję dolnośląską reprezentował wówczas insp. Robert Frąckowiak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który nadzoruje pion logistyczny, natomiast wykonawcę inwestycji – Prezes Zarządu firmy CLIMATIC.

Posterunek Policji w Męcince jest kolejną inwestycją na Dolnym Śląsku, której budowa zrealizowana zostanie w formie budownictwa modułowego 3D. Ta technologia sprawdziła się już w kilku policyjnych obiektach na terenie naszego województwa, między innymi Posterunku Policji Prochowicach, który był pierwszym w Polsce tego typu budynkiem w historii Polskiej Policji.

Wczoraj odbyło się kolejne bardzo ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności powiatu jaworskiego, które przybliżyło nas o krok do zakończenia inwestycji w Męcince. W samo południe nastąpiło bowiem uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego budowy siedziby posterunku Policji w tej malowniczej miejscowości. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, w tym m.in. Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski, Wójt Gminy Męcinka Pan Mirosław Brzozowski, a także jako gospodarze wydarzenia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Jaworze insp. Artur Bujak.

Swoją obecnością organizatorów zaszczycili samorządowcy oraz przedstawiciele służb i instytucji, na co dzień współpracujących z jaworską Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Obecni byli także przedstawiciele wykonawcy, czyli firmy CLIMATIC, która wygrała postępowanie przetargowe dotyczące budowy tego nowego obiektu.

Uczestników uroczystości powitał insp. Artur Bujak Komendant Powiatowy Policji w Jaworze, który przypomniał historię funkcjonowania jednostek w powiecie jaworskim i zwrócił uwagę na to, jak ważna jest dla lokalnej społeczności budowa posterunku w Męcince.

Następnie prowadzący uroczystość kom. Arkadiusz Majcherek – Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odczytał akt erekcyjny budowy Posterunku Policji w Męcince, który to został podpisany przez zaproszonych gości. Specjalnie przygotowana na tę okazję tuba-kapsuła czasu, w której to także oprócz podpisanego dokumentu umieszczono informacje dla przyszłych pokoleń, została wmurowana w fundament obiektu. Wcześniej jednak tubę z aktem erekcyjnym, poświęcił proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Męcince - ks. Przemysława Burnos.

Chwilę później głos zabrała Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbieta Witek, która w swoim wystąpieniu podkreśliła m.in. wagę bezpieczeństwa wewnętrznego kraju oraz podziękowała obecnym na spotkaniu komendantom, policjantom i samorządowcom, za wspaniałą współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Pani Marszałek Witek życzyła także szybkiej i bezproblemowej realizacji tego przedsięwzięcia.

Kolejny z gości Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, w swoim wystąpieniu podziękował policjantom za codzienną służbę, a Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu i podległym mu pracownikom, za ogromną aktywność w kwestii intensyfikacji działań w obszarze policyjnych inwestycji na Dolnym Śląsku oraz wzorową współpracę i troskę o mieszkańców.

Natomiast Wójt Gminy Męcinka – Pan Mirosław Brzozowski nadmienił w swojej wypowiedzi, że budowa posterunku właśnie w tym miejscu, jest odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby w obszarze bezpieczeństwa i wręczył osobom biorącym udział w podpisaniu aktu erekcyjnego – symboliczne kielnie.

Dobrym słowem przemówienia okolicznościowe zakończył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski, który zwrócił się do wszystkich obecnych gości oraz policjantów i podziękował za wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności i wsparcie w realizacji policyjnych inwestycji. Szef dolnośląskich policjantów omówił także w kilku słowach te zrealizowane w ostatnim czasie i planowane do budowy posterunki oraz największą obecnie budowaną na potrzeby Polskiej Policji jednostkę, czyli Komisariat Policji Wrocław Stare Miasto wraz z siedzibą Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i kolejną sporą inwestycję, jaką jest nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.

Uroczysta zbiórka zakończyła się złożeniem meldunku Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiecie Witek przez dowódcę uroczystości kom. Mariusza Modelskiego — Zastępcę Naczelnika Wydziału Prezydialnego KWP we Wrocławiu.

Kilka minut później jej uczestnicy, mogli się jeszcze zapoznać z wizualizacjami obiektu zaprezentowanymi przez wykonawcę, który to planuje zakończenie budowy posterunku, jeszcze w III kwartale 2023 roku.

Nowa siedziba Posterunku Policji w Męcince powstanie w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’, a jego budowa finansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu Modernizacji Policji, przy współfinansowaniu Gminy Męcinka w ramach Funduszu Wsparcia Policji. Koszt tej nowoczesnej inwestycji opiewa na kwotę ponad czterech milionów złotych, a założenia projektowe obejmują zagospodarowanie terenu oraz budowę dwóch obiektów parterowych z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego oraz garażowo-technicznego. Docelowo z przeznaczeniem dla pełniących w nim służbę 8 funkcjonariuszy.

Na miejsce, w którym powstaje nowy policyjny obiekt, wybrano lokalizację najbardziej dogodną dla mieszkańców. Ma to na celu zwiększenie dostępności do świadczonych przez policję usług i w znacznym stopniu poprawę warunków obsługi interesantów, w tym także tych z niepełnosprawnością. Aspekty te niewątpliwie będą też miały wpływ na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Męcinki i pozostałych miejscowości na terenie tej gminy oraz powiatu jaworskiego.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy
KWP we Wrocławiu

 • Na zdjęciu policjant składa meldunek Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiecie Witek.
 • Na zdjęciu tablica z napisem: dnia 11 maja 2023 roku w tym dniu został wmurowany Akt Erekcyjny pod budowę Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu baner na którym widnieje projekt nowego budynku komendy.
 • Na zdjęciu uczestnicy uroczystości Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski.
 • Na zdjęciu Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek podpisująca akt erekcyjny w tle plac budowy i maszyny budowlane.
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podpisujący akt erekcyjny w tle plac budowy i maszyny budowlane.
 • Na zdjęciu Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski podpisujący akt erekcyjny w tle plac budowy i maszyny budowlane.
 • Na zdjęciu Wójt Gminy Męcinka Pan Mirosław Brzozowski podpisujący akt erekcyjny, w tle plac budowy z maszynami budowlanymi.
 • Na zdjęciu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - młodszy inspektor Robert Szady podpisujący akt erekcyjny w tle plac budowy z maszynami budowlanymi.
 • Na zdjęciu mężczyzna podpisujący akt erekcyjny w tle plac budowy z maszynami budowlanymi.
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski podpisujący akt erekcyjny w tle plac budowy z maszynami budowlanymi.
 • Na zdjęciu Prezes Zarządu firmy CLIMATIC podpisujący akt erekcyjny w tle plac budowy z maszynami budowlanymi.
 • Na zdjęciu uczestnicy uroczystej zbiórki związanej z podpisaniem aktu erekcyjnego budowy nowego Posterunku Policji w Męcince i przemawiająca do przybyłych Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek.
 • Na zdjęciu dwie tuby z podpisanym aktem erekcyjnym budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu pamiątkowe kielnie.
 • Na zdjęciu Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek wmurowuje akt erekcyjny budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wmurowuje akt erekcyjny budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski wmurowuje akt erekcyjny budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wmurowuje akt erekcyjny budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu Pani Poseł do Sejmu RP wmurowuje akt erekcyjny budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu mężczyzna w garniturze wmurowuje akt erekcyjny budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów- młodszy inspektor Robert Szady wmurowuje akt erekcyjny budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu insp. Artur Bujak Komendant Powiatowy Policji w Jaworze wmurowuje akt erekcyjny budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.
 • Na zdjęciu Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek przemawiająca do zgromadzonych.
 • Na zdjęciu Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek przemawiająca do zgromadzonych osób.
 • Na zdjęciu Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przemawiający do zgromadzonych.
 • Na zdjęciu Wójt Gminy Męcinka Pan Mirosław Brzozowski przemawiający do zgromadzonych.
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski przemawiający do zgromadzonych, w tle policjanci z Jawora.
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski przemawiający do zgromadzonych.
 • Na zdjęciu Wójt Gminy Męcinka – Pan Mirosław Brzozowski wręcza pamiątkową kielnię Pani Marszałek Witek.
 • Na zdjęciu Wójt Gminy Męcinka – Pan Mirosław Brzozowski wręcza pamiątkową kielnię Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariuszowi Wesołowskiemu.
 • Na zdjęciu Wójt Gminy Męcinka – Pan Mirosław Brzozowski wręcza pamiątkową kielnię Komendantowi Powiatowemu Policji w Jaworze insp. Artur Bujak.
 • Na zdjęciu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski przemawia do uczestników uroczystej zbiórki związanej z podpisaniem aktu erekcyjnego budowy nowego Posterunku Policji w Męcince.
 • Na zdjęciu Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Wojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Obremski oraz Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz pozostali zgromadzeni goście.
 • Na zdjęciu policjanci z Jawora stojący w kolumnie.
 • Na zdjęciu dowódca uroczystości kom. Mariusz Modelski składa meldunek Marszałek Sejmu RP Pani Elżbiecie Witek.
 • Na zdjęciu Marszałek Sejmu RP Pani Elżbieta Witek, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz Komendant Powiatowy Policji w Jaworze insp. Artur Bujak.
 • Na zdjęciu uczestnicy uroczystości, zapoznali się z wizualizacjami obiektu zaprezentowanymi na ekranie telewizora przez wykonawcę, który to planuje zakończenie budowy posterunku, jeszcze w III kwartale 2023 roku.
Powrót na górę strony