Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

NOWI FUNKCJONARIUSZE W SZEREGACH PODLASKIEJ POLICJI

Data publikacji 12.05.2023

„Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało 33 nowo przyjętych policjantów. Rotę ślubowania przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc. Nowi funkcjonariusze wstąpili tym samym w szeregi polskiej Policji i służyć będą w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, a także w komendach miejskich oraz w komendach powiatowych w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Kolnie, Siemiatyczach. W trakcie uroczystości ślubowania zostały wręczone odznaki, medale oraz listy gratulacyjne.

Dzisiaj, na placu przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc, w obecności swoich zastępców, komendantów miejskich i powiatowych, dowódców, kadry kierowniczej komendy, przedstawicieli związków zawodowych oraz kapelanów Policji. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością najbliżsi funkcjonariuszy oraz uczniowie klasy mundurowej z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania - „Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. 10 policjantek i 23 policjantów, którzy dziś ślubowali, służbę pełnić będą w komendach w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Kolnie, Siemiatyczach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego 10 policjantów otrzymało odznaki "Zasłużony Policjant". Podczas uroczystości wręczono również medale za zasługi na niwie działalności związkowej. Medal XXX lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów otrzymało 5 funkcjonariuszy. Szef podlaskich policjantów wraz z zastępcami wyróżnił również dwoje funkcjonariuszy za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w swojej wieloletniej służbie. Dodał, że "są oni bez wątpienia wzorem do naśladowania dla młodszych stażem kolegów, ale przede wszystkim dla funkcjonariuszy, którzy dzisiaj ślubowali".

Nowo przyjętym, odznaczonym i wyróżnionym jeszcze raz  - serdecznie gratulujemy.

 • Ślubowanie policjantów
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Ślubowanie policjantów
 • Ślubowanie policjantów
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Ślubowanie policjantów
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Ślubowanie policjantów
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Ślubowanie policjantów
 • Policjanci podczas ślubowania
 • policjanci na ślubowaniu
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
 • Policjanci podczas ślubowania
Powrót na górę strony