Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie CEPOL na terenie WSPol

Data publikacji 17.05.2023

16 maja 2023 w Wyższej Szkole Policji rozpoczął się kurs CEPOL "Prevention on juvenile crime and domestic violence", w którym biorą udział przedstawiciele policji, akademii policyjnych, oraz prokuratorzy z państw Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii.

Szkolenie dotyczy tematyki przeciwdziałania przestępczości nieletnich i przemocy domowej. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w trzech sesjach szkoleniowych, prowadzonych przez ekspertów z Litwy, Wielkiej Brytanii oraz Grecji. Moduły szkoleniowe poświęcone były problematyce standardów międzynarodowych i wyzwaniom praktycznym w realizacji zobowiązań prawnych na szczeblu krajowym, fenomenologii przestępczości nieletnich oraz prawnym i praktycznym aspektom interwencji ze sprawcami przemocy domowej.

Szkolenie kończy się 19 maja. Kierownikiem szkolenia z ramienia CEPOL jest dr Małgorzata Andrzejczak-Świątek, za koordynację z ramienia WSPol odpowiedzialna jest Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych podinsp. dr Beata Bekulard.

CEPOL jest agencją Unii Europejskiej zajmującą się opracowaniem, wdrażaniem i koordynowaniem szkoleń dla fachowców w dziedzinie ścigania. Oficjalna nazwa CEPOL-u to Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania. Siedziba CEPOL-u mieści się w Budapeszcie (Węgry).

CEPOL przyczynia się do bezpieczeństwa w Europie, ułatwiając współpracę i wymianę wiedzy między przedstawicielami organów ścigania z państw członkowskich UE i, w pewnym zakresie, z państw trzecich, w sprawach wynikających z priorytetów UE w dziedzinie bezpieczeństwa – w szczególności wynikających z cyklu polityki unijnej dotyczącej poważnej i zorganizowanej przestępczości międzynarodowej.

CEPOL stara się oferować innowacyjne i zaawansowane szkolenia poprzez integrację odpowiednich nowinek w zakresie wiedzy i badań nad technologiami oraz poprzez tworzenie synergii w drodze ściślejszej współpracy.

W ofercie CEPOL-u obecnie znajdują się działania stacjonarne, e-uczenie się (np. seminaria internetowe, moduły on-line, kursy internetowe itd.), programy wymiany, wspólne programy nauczania oraz badania naukowe.

(WSPol w Szczytnie / mw)

  • prelegenci za stołem prezydialnym i zebrani na sali uczestnicy szkolenia
  • uczestnicy szkolenia siedzą w małej grupie przy stole
  • uczestnicy szkolenia siedzą w małej grupie przy stole
  • uczestnicy szkolenia siedzą w małej grupie przy stole
  • uczestnicy szkolenia siedzą w małej grupie przy stole
  • prelegenci za stołem prezydialnym i zebrani na sali uczestnicy szkolenia
  • prelegenci za stołem prezydialnym i zebrani na sali uczestnicy szkolenia
  • prelegenci za stołem prezydialnym
  • zdjęcie zbiorowe uczestników szkolenia
Powrót na górę strony