Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw dla pomorskich policjantów

Data publikacji 19.05.2023

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odebrali pojazd będący Mobilnym Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw, zakupiony w ramach Projektu Power On - podniesienie kompetencji Policji w ramach wsparcia ofiar przestępstw realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Projekt sfinalizował Zespół Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku przy wsparciu merytorycznym Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku.

Zakup Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw ma na celu ułatwienie kontaktu między policjantem a ofiarą przestępstwa. Zdarza się często, że osoba doświadczająca przemocy domowej nie ma odwagi zgłosić się do jednostki policji lub odmawia składań zeznań w obecności sprawcy przemocy. W tego typu sytuacji Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw zapewni osobie pokrzywdzonej komfort i godne warunki do rozmowy i zgłoszenia przestępstwa. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, iż policjant będzie dojeżdżać do miejsca zamieszkania wskazanej osoby.

Mobilne Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw jest zaadaptowane w taki sposób, aby policjant mógł dokonać czynności przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, czy przesłuchania świadka.

Centrum wyposażone jest w stolik, krzesła, laptop, skaner z drukarką oraz odpowiednie informatory dla ofiar przestępstw. Dzięki temu, przy złożeniu zawiadomienia o przestępstwie, osoba pokrzywdzona otrzyma dodatkowo informację i wskazówki na temat instytucji, które udzielają ofiarom pomocy psychologicznej lub prawnej.

Dodatkowym zadaniem, jakie spełniać będzie  Mobilne Centrum to  zapewnienie miejsca bezpiecznej i przyjaznej rozmowy policjanta z osobą małoletnią. Nierzadko ofiarami przestępstw/ przemocy padają dzieci, dla których rozmowa z umundurowanym funkcjonariuszem może generować  stres wykluczający chęć opowiedzenia o osobistym problemie. Dlatego też tradycyjne warunki przeprowadzenia rozmowy policjant-osoba małoletnia mogą stanowić blokadę emocjonalną dla dziecka. Z tego względu w Mobilnym Centrum poprzez wyposażenie w postaci atrybutów pokoju dziecięcego, typu: maskotki, kolorowanki i gry, stworzona zostanie atmosfera przyjazna dziecku, po to żeby zminimalizować traumę przeżywaną przez dziecko.

Do wyposażenia pojazdu, w ramach projektu, dokupiono pętlę indukcyjną pomagającą w rozmowie z osobą niedosłyszącą oraz translator/tłumacz kilkunastu języków do wsparcia rozmowy z obcokrajowcem.

Zakup wart jest 398 tys. zł i to czwarty tego rodzaju pojazd w Polsce.

Przekazania auta dokonali nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku oraz p. Łukasz Łuczak - Prezesa Zarządu Firmy MY CAR i p. Krzysztof Iwaszko - Kierownik Produkcji Firmy MY CAR.  

Firma MY CAR wykonała wnętrze – zabudowę Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw i Profilaktyki jak również dokonała zakupu specjalistycznego wyposażeniem pojazdu.

Mobilne Centrum znajdować się będzie w dyspozycji Wydziału Prewencji KWP w Gdańsku, docelowo do wykorzystania przez jednostki podległe Policji garnizonu pomorskiego.

 

Powrót na górę strony