Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska Konferencja Światowej Organizacji Zdrowia

Data publikacji 24.05.2023

W dniu 23 maja 2023 roku w Centrum Nauk Biologiczno- Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska konferencja na temat wzmocnienia zdolności systemu ochronny zdrowia do reagowania w przypadkach przemocy seksualnej, przemocy w relacjach intymnych i wykorzystywania seksualnego kobiet i dzieci, zorganizowana z inicjatywy World Health Organization we współpracy z UW. Jednocześnie wydarzenie to zainaugurowało wydanie polskiej wersji wytycznych tym zakresie.

Konferencja składała się przemówienia inauguracyjnego wygłoszonego przez prof. dr. hab. Alojzego Nowak - Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, oraz wykładów prof. dr hab. Zbigniewa Izdebskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Palomy Cuchi - przedstawicielki WHO Polska i dr Avni Amin przedstawicielki WHO Geneva.

Kolejnym etapem przedsięwzięcia był panel dyskusyjny, który obejmował rozmowę z ekspertami krajowymi na temat reagowania systemu ochrony zdrowia na potrzeby kobiet i dzieci narażonych na przemoc seksualną i wykorzystywanie .

Na zaproszenie pani dr Palomy Cuchi - przedstawiciela WHO w Polsce z  ramienia Biura Kryminalnego KGP w wydarzeniu uczestniczyli Naczelnik Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji mł. insp. Jarosław Kończyk, który występował również w charakterze panelisty oraz radca wydziału nadkom. Monika Matyjewicz.

Sesja I panelu dyskusyjnego skupiała wystąpienia grona ekspertów w swych dziedzinach, w tym. m.in.:

 • prof. dr hab. n.med. Krzysztofa Czajkowskiego – kierownika II katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jednocześnie konsultanta krajowego ds. położnictwa i ginekologii,
 • prof. dr hab. Pawła Łuków - dziekana wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Ministra Grzegorza Błażewicza – zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta,
 • dr Alfreda Staszak – prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Wydział Prawa Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • mł.insp. Jarosława Kończyka - Naczelnika Wydziału do walki z handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, który w swym wystąpieniu poruszył temat obowiązujących policyjnych procedur postępowania w przypadku zgłoszenia bądź ujawnienia przemocy i przemocy seksualnej.

Panel II składał się z wystąpienia kolejnych ekspertów:

 • Melanie Hyde przedstawicielki WHO EURO,
 • dr hab. Małgorzaty Dragan – prof. Uniwersytetu Warszawskiego, psycholożki, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Badań nad stresem Traumatycznym,
 • prof. dr hab. Błażeja Kmieciak – Przewodniczącego Państwowej Komisji ds. Pedofilii,
 • Pani Krystyny Kacpura - Przewodniczącej Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (FEDERA),
 • Pani Katarzyny Nowakowskiej - psycholożki klinicznej, fundacja Feminoteka.

Sesja II panelu skupiała pytania od publiczności zdawane poszczególnym ekspertom zakończone wnioskami i wymianą wzajemnych doświadczeń pomiędzy panelistami. Na koniec wręczone zostały wytyczne kliniczne opracowane przez WHO.      

(Biuro Kryminalne KGP)

 • prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia siedzą za stołem prezydialnym. Jedna z nich przemawia do zebranych na sali
 • prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia siedzą za stołem prezydialnym. Jedna z nich przemawia do zebranych na sali
 • prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia siedzą za stołem prezydialnym. Jedna z nich przemawia do zebranych na sali
 • prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia siedzą za stołem prezydialnym. Jedna z nich przemawia do zebranych na sali
 • polska wersja wytycznych klinicznych opracowanych przez WHO - zdjęcie okładki
 • polska wersja wytycznych klinicznych opracowanych przez WHO - zdjęcie okładki
Powrót na górę strony