Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium szkoleniowe "Standaryzacja policyjnych programów profilaktycznych"

Data publikacji 25.05.2023

W dniach 23 – 24 maja 2023 roku, z inicjatywy Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP, zgodnie z Planem Lokalnego Doskonalenia Zawodowego na 2023 r., w Warszawie odbyło się seminarium szkoleniowe pn. Standaryzacja policyjnych programów profilaktycznych.

Przedsięwzięcie to skierowane było do koordynatorów ds. profilaktyki społecznej z KWP/KSP oraz wykładowców szkół policyjnych realizujących zajęcia dydaktyczne w tym zakresie. Jego celem było zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do budowania oraz oceny skuteczności działań profilaktycznych, wpisujących się w nurt praktyki opartej dowodach (ang. evidence-based practice). Charakterystyczne dla tego podejścia jest jednoczesne osadzenie w badaniach naukowych, czerpanie z posiadanej wiedzy eksperckiej oraz zwracanie uwagi na dopasowanie oddziaływań do charakterystyki adresata. Szkolenie zostało przeprowadzone przez dr n. hum.  Magdalenę Nowicką z Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

W trakcie warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę niezbędną do projektowania skutecznych programów profilaktycznych i ich ewaluacji. Przeprowadzona została analiza przygotowująca do opracowania programu profilaktycznego, wyjaśnione zostało, dlaczego prewencja powinna być mocno osadzona w teorii i co z tego wynika dla zasady budowania programów profilaktycznych. Omówiony został model WOOP, który bardzo często wykorzystywany jest w zagranicznych działaniach prewencyjnych kierowanych do młodzieży. Prowadząca zwróciła szczególną uwagę na trzy modele teoretyczne, które mogą być wykorzystane do projektowania policyjnych programów profilaktycznych: model społeczno-poznawczy Bandury, teorię uzasadnionego działania i planowania zachowania  Fishbejna i Ajzena oraz model fazowy HAPA.

Pod okiem prowadzącej warsztaty, uczestnicy pracowali w grupach, które miały za zadanie m.in. poprawne formułowanie celów programu profilaktycznego, analizę potrzeb adresatów programu, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i seniorów, a także przygotowanie ulotki profilaktycznej wykorzystywanej podczas realizacji programu profilaktycznego zgodnie z zasadami opartymi na najnowszej wiedzy psychologicznej dotyczącej wpływu takich materiałów na ludzi.

Celem ostatniej części warsztatu, była analiza przykładowego programu profilaktycznego dotyczącego problemu narkomanii.

Spotkanie zakończyło wystąpienie ekspertki Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12, która przedstawiła zasady funkcjonowania telefonu oraz formy współpracy Policji z Biurem Rzecznika Praw Dziecka.

(Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony