Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Poznaj swojego sąsiada, poznaj swojego dzielnicowego”

Data publikacji 26.05.2023

Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada, czyli największe i najważniejsze święto społeczności lokalnych w Europie, które objęte jest patronatem Komisji Europejskiej.

Pierwsze obchody Dnia Sąsiada odbyły się w 2000 roku, a pomysł powstał z inicjatywy European Federation of Local Solidarity (EFLS). Święto jest doskonałą okazją, by wzmacniać i zbudować relacje sąsiedzkie.

W wielu miastach w Polsce organizowane są festyny i pikniki przez władze miejskie, które mają nadzieję, że wspólne świętowanie to początek autentycznych i trwałych więzi pomiędzy ludźmi. W dzisiejszych czasach czasami o wiele więcej wiemy o wirtualnych znajomych z portali społecznościowych, niż o sąsiedzie. A przecież sąsiad to osoba, która mieszka obok nas, i często się zdarza, że to jedyna osoba w pobliżu, która może nam udzielić szybko pomocy. Obecnie obserwujemy zjawisko coraz częstszego oddalania się ludzi od siebie, więzi społeczne osłabiają się, a rosnący egocentryzm powoduje coraz częstsze wycofywanie się ludzi z lokalnego życia. Święto Sąsiada ma przyczynić się do budowania zerwanych relacji i pokazać, że warto jest poznawać ludzi ze swojego najbliższego otoczenia, zwraca także szczególną uwagę na udzielanie sobie wzajemnej pomocy.

Relacje z sąsiadami oparte na wzajemnym szacunku i sympatii przynoszą ludziom radość i przyczyniają się do odczuwania szczęścia, zapewniają o poczuciu wspólnotowości z innymi ludźmi, a także sprawiają, że czujemy się bezpieczniej. Nic dziwnego, bo dobry sąsiad to najlepszy monitoring, jaki możemy posiadać, więc gdy tylko ktoś nieproszony będzie się kręcił przy naszych drzwiach lub oknach, możemy liczyć na wsparcie. By umacniać sąsiedzkie więzi, wystarczą drobne gesty oraz stosowanie się do powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego. Budowanie tych relacji warto zacząć od porannego powitania przechodzącego obok nas sąsiada, a nawet krótkie rozmowy sprawiają, że osoby z naszego otoczenia przestają być anonimowe. W dzisiejszych czasach dobry sąsiad jest na wagę złota, dlatego dbajmy o dobre sąsiedzkie relacje.

Niezwykle ważne zadania stoją przed policjantem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem - czyli dzielnicowym. To policjant, którego  głównym zadaniem jest dbanie o poprawę bezpieczeństwa oraz pomaganie w rozwiązywaniu problemów mieszkańców, wyjaśnianie obowiązujących procedur bądź kierowanie do właściwych instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą. Każdy może skontaktować się ze swoim dzielnicowym i zgłosić mu swój problem lub poinformować o swoich spostrzeżeniach. Informacje przekazywane dzielnicowemu, często pomagają w rozwiązaniu konfliktów sąsiedzkich, zatrzymaniu osób naruszających porządek publiczny czy też sprawców przestępstw. Jeśli chcesz skontaktować się ze swoim dzielnicowym skorzystaj z bezpłatnej aplikacji „Moja Komenda”, która zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju.

Aplikacja „Moja Komenda” zapewnia również bezpośredni dostęp do portali internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Policji, jak i mediów społecznościowych.

Aplikację pobrać można pod adresem:

(Biuro Prewencji KGP)

 

Powrót na górę strony