Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele ZER MSWiA spotkali się z reprezentantami Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji 01.06.2023

Na zaproszenie Pani Ireny Zając, Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, 31 maja 2023 r. w Borowinie przedstawiciele Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA spotkali się Zarządem Fundacji oraz Pełnomocnikami komendantów wojewódzkich Policji ds. kontaktów z Fundacją.

    Podczas dwóch bloków tematycznych uczestnicy zostali poinformowani o zasadach przyznawania i wypłacania renty rodzinnej oraz świadczenia pieniężnego przysługującego członkom rodziny funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia. Dodatkowo przy wydzielonym stoisku informacyjnym mogli uzyskać indywidualne porady oraz wskazówki, a także zapoznać się z dedykowanymi broszurami informacyjnymi, zawierającymi istotne informacje dotyczące przysługujących świadczeń.

- Zawsze jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów i chętnie uczestniczymy w spotkaniach, które mogą pomóc i wskazać odpowiedni kierunek działania. Naszym celem jest bowiem służyć tym, którzy służą i tym, którzy służyli – powiedziała na zakończenie spotkania Pani Małgorzata Zdrodowska Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Pani Prezes Irena Zając oraz uczestnicy spotkania serdecznie podziękowali przedstawicielom Zakładu za interesujące szkolenie, które pozwoliło na wymianę dotychczasowych doświadczeń oraz ujednolicenie wiedzy i działań przedstawicieli Fundacji.

Zgodnie z decyzją Pani Dyrektor Małgorzaty Zdrodowskiej kierownicy jednostek terenowych mają zacieśnić współpracę z Pełnomocnikami komendantów wojewódzkich Policji ds. kontaktów z Fundacją w celu skutecznej i sprawnej wymiany informacji.

Źródło: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

Zdjęcia: Justyna Borowska

  • Przedstawiciele ZER MSWiA i reprezentanci Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach siedzą przy stole na wspólnym spotkaniu
  • Przedstawiciele ZER MSWiA i reprezentanci Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach siedzą przy stole na wspólnym spotkaniu
  • Przedstawiciele ZER MSWiA i reprezentanci Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach siedzą przy stole na wspólnym spotkaniu
  • Przedstawiciele ZER MSWiA i reprezentanci Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach siedzą przy stole na wspólnym spotkaniu
  • wspólne zdjęcie przedstawicieli ZER MSWiA i reprezentantów Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  • kobiety siedzą przy stole, dwie osoby stoją obok
  • cztery kobiety siedzą przy stole, w tle logo ZER MSWiA
  • Przedstawiciele ZER MSWiA i reprezentanci Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach analizują wyświetlaną z rzutnika prezentację
Powrót na górę strony